Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce informuje

Kategoria: Ogłoszenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce na prośbę Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ  informuje,  że w ramach świadczeń realizowanych w podstawowej opiece zdrowotnej istnieje możliwość zakwalifikowania do programów profilaktycznych z rodzaju profilaktyki chorób układu krążenia oraz profilaktyki gruźlicy.

Program profilaktyki gruźlicy adresowany jest do osób powyżej 18 roku życia, które nie miały w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, a miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą; mają trudne warunki życiowe, mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby (osoby niepełnosprawne, obciążone długotrwałą chorobą, obciążone problemem alkoholowym i narkomanią, bezdomne, długotrwale bezrobotne).

Program profilaktyki chorób układu krążenia adresowany jest do osób, które mają 35, 40, 45, 50 lub 55 lat, które złożyły deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia, a obciążone są czynnikami ryzyka, takimi jak : nadciśnienie tętnicze krwi, podwyższone stężenie we krwi cholesterolu, palenie tytoniu, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, wzrost stężenia fibrynogenu, wzrost stężenia kwasu moczowego, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie, płeć męska, obciążenia genetyczne.

Dane statystyczne zawarte w poniższych tabelach odnoszące się do realizacji poszczególnych programów profilaktycznych, wskazują na wyraźną tendencję spadkową w zakresie liczby wykonywanych świadczeń profilaktycznych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.

Tabela 1. Liczba osób objętych świadczeniami lekarza w POZ w ramach realizacji profilaktyki chorób układu krążenia na terenie województwa podlaskiego w poszczególnych latach.

 

Rok

Liczba osób objętych programem

2011

1610

2012

1729

2013

1660

2014

1523

I kwartał 2015

230

 

Tabela 2. Liczba osób objętych świadczeniami lekarza POZ w ramach realizacji profilaktyki gruźlicy na terenie województwa podlaskiego w poszczególnych latach

 

Rok

Liczba osób objętych programem

2011

8972

2012

7013

2013

3245

2014

1559

I kwartał 2015

1229

 

Szczegółowy zakres informacji dotyczący warunków kwalifikacji do poszczególnych programów, zawarty jest na stronie głównej witryny internetowej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w zakładce pod nazwą „Programy profilaktyczne”.

Wszelkie pytania dotyczące współpracy w płaszczyźnie realizowanych programów

profilaktycznych można kierować do Pani Moniki Mróz z Sekcji Komunikacji Społecznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, pod numerem telefonu 85 745 95 45.

 

 

                                                          

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi