Starostwo Powiatowe w Hajnówce zakończyło realizację projektu „Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki”

Kategoria: Informacje prasowe

Z końcem czerwca Starostwo Powiatowe w Hajnówce zakończyło realizację projektu „Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki”, trwającego od lipca 2014r. Przedsięwzięcie to było jednym z 8 mikroprojektów realizowanych w ramach projektu parasolowego „Wsparcie transgranicznych inicjatyw społeczności lokalnych w Euroregionie Puszcza Białowieska”, którego liderem jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska. Projekt, realizowany przy współpracy z  Rejonowym Centrum Turystyki i Krajoznawstwa w Kamieniukach, przewidywał zacieśnienie kontaktów z rejonem Kamienieckim oraz obejmował:

- utworzenie Polsko-Białoruskiego Punktu Informacji Turystycznej w Hajnówce (ul. 3 Maja 45) i w Kamieńcu, w którym turysta otrzyma pełną informację o walorach Puszczy Białowieskiej po obu stronach granicy,

- opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych – mapy powiatu hajnowskiego, folderu „Szlaki rowerowe w regionie Puszczy Białowieskiej” w trzech wersjach językowych oraz ulotek o przygranicznych atrakcjach turystycznych w Polsce i na Białorusi w polskiej i rosyjskiej wersji językowej,

- odnowienie szlaku czerwonego w powiecie hajnowskim, w tym uzupełnienie trasy o drogowskazy  oraz tablice. Czerwony szlak rowerowy Hajnówka – Dubicze Cerkiewne – Czeremcha – Piaski liczący 85 km to najdłuższa ścieżka rowerowa w powiecie – trasa wiedzie przez pięć gmin ukazujących kulturowe i przyrodnicze piękno Krainy Żubra. W tym sezonie wakacyjnym na turystów odwiedzających region czeka więc wiele niespodzianek.

Przygraniczne położenie regionu Puszczy Białowieskiej to atut, którego potencjał Starostwo Powiatowe w Hajnówce stara się wykorzystać. Od 2008 r. funkcjonuje Białowieski Szlak Transgraniczny spinający walory kulturowe, przyrodnicze i historyczne obu przygranicznych regionów. Starostwo pozostaje również w trakcie realizacji projektu „Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym”. Budowa kolejnego etapu współpracy, jakim jest projekt „Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki” przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu, wsparcia promocji turystyki transgranicznej oraz zacieśnienia współpracy partnerskiej.

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Urszula Janiel z Wydziału Promocji i Rozwoju - tel. (85) 682 3046 ujaniel@powiat.hajnowka.pl.

Katarzyna Nikołajuk

 

punkt it

szlak

publikacje

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi