Rzecznik Praw Pacjenta radzi: Zasady udzielania świadczeń osobom szczególnie uprawnionym

Kategoria: Zdrowie

Przepisy prawa mówią o tym, iż osobom szczególnie uprawnionym przysługuje prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych  poza kolejnością. Do grona osób mogących skorzystać ze świadczeń poza kolejnością mają prawo:

  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
  • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
  • inwalidzi wojenni i wojskowi;
  • kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
  • uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Świadczeniobiorcy o swoich prawach są informowani za pomocą czytelnych informacji w miejscach rejestracji pacjentów, miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz w aptekach. By skorzystać z uprawnień, pacjent okazuje uprzednio dokument potwierdzający uprawnienia.

Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone wyżej wymienionym osobom w dniu zgłoszenia. Jeżeli okaże się, że w dniu zgłoszenia nie będzie możliwości kontekstu ze specjalistą, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.

 Katarzyna Nikołajuk

W artykule wykorzystano materiały pochodzące ze strony:  http://www.bpp.gov.pl/

 

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi