Poznanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu Puszczy Białowieskiej - projekt polsko - niemiecki w Zespole Szkół z DNJB w Hajnówce

Kategoria: Informacje prasowe

W dniach 14.09. - 18.09. 2015r. w Zespole Szkół z DNJB w Hajnówce realizowany był projekt „Poznanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu Puszczy Białowieskiej” w ramach Partnerstwa między Powiatem Hajnowskim i Regionem Nordsee - Treene w Niemczech. Jego celem była wymiana i integracja młodzieży z hajnowskiej szkoły i z niemieckiej szkoły z Nordstrand. W projekcie uczestniczyło 21 osób. Grupa niemiecka liczyła 8 osób: 6 uczniów i 2 opiekunów, polska natomiast  - 13 osób: 10 uczniów i 3 nauczycieli. Gośćmi zaopiekowały się rodziny uczniów i nauczyciele, u których uczestnicy projektu z Niemiec się zatrzymali. Wymiana młodzieży jest finansowana ze środków  Polsko - Niemieckiej Wymiany Młodzieży, Zespołu Szkół z DNJB, Powiatu Hajnowskiego, Rodziców uczniów i sponsorów. 

Zgodnie z założeniami projektu jego program przewidywał  integrację młodzieży oraz poznanie regionu Puszczy Białowieskiej. Pierwszego dnia projektu, po przybyciu gości do Hajnówki, odbyło się krótkie powitalne spotkanie w szkole, po którym młodzież i opiekunowie z Niemiec udali się do domów goszczących ich rodzin. Wieczór ten stał się doskonała okazją do wzajemnego zapoznania się. Kontynuując realizację programu wymiany, drugiego dnia jej uczestnicy przebywali w Białowieży i okolicach: uczestnicy po krótkim spacerze w Parku Pałacowym mieli możliwość obejrzeć ekspozycję stałą w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym Białowieskiego Parku, spojrzeć z lotu ptaka na białowieskie krajobrazy z wieży widokowej tegoż muzeum oraz podziwiać wspaniałą architekturę białowieskich świątyń. Uczestnicy projektu mogli także spotkać się oko w oko z Królem Puszczy i innymi ssaki naszych lasów w  Rezerwacie Pokazowym Żubrów. Na zakończenie zwiedzania okolic Białowieży uczestnicy wymiany odwiedzili skansen Sioło Budy, gdzie przewodnik przybliżył im obyczaje i tradycje mieszkańców Podlasia sprzed setek lat.

Kolejny dzień swego pobytu goście spędzili w Zespole Szkół z DNJB. Spotkali się z dyrekcją szkoły – dyrektorem panem Eugeniuszem Saczko i panią wice-dyrektor Niną Łukasik. Obejrzeli przygotowaną przez uczniów prezentację multimedialną o regionie i szkole, wysłuchali utworów muzycznych zaprezentowanych przez utalentowaną młodzież szkoły, w przyjaznej atmosferze mieli okazję porozmawiać o polskim systemie edukacji, zapytać o interesujące ich zagadnienia. Kontynuując poznawanie szkoły uczestnicy projektu odwiedzili pracownie lekcyjne, wzięli udział w zajęciach języka angielskiego i języka niemieckiego. Popołudnie młodzież spędziła na sportowo – podczas gier na sali gimnastycznej szkoły oraz zabaw na basenie miejskim. Wieczorem wszyscy uczestnicy projektu spotkali się na ognisku zorganizowanym na miejscu ogniskowym Nadleśnictwa Hajnówka. W spotkaniu wzięli udział Starosta Hajnowski - Pan Mirosław Romaniuk, dyrektor szkoły, naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Hajnowskiego- pani Walentyna Gorbacz, pani Lucyna Lewczuk –główny specjalista w Wydziale Promocji oraz rodzice uczniów goszczących uczestników wymiany z Niemiec. Była do doskonała okazja do dalszej integracji i planowania współpracy. W kolejnym dniu pobytu młodzież poznawała Hajnówkę - najpierw podczas gry fotograficznej, później - wycieczki po mieście. W trakcie tych zadań młodzież miała możliwość bliżej się poznać i wspólnie wykonać zdjęcia wytypowanych przez organizatorów osób i miejsc w Hajnówce. Trasa wycieczki obejmowała Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej, Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa, Sobór Św. Trójcy oraz Park Miniatur Zabytków Podlasia. Piątek był ostatnim dniem pobytu gości z Niemiec w naszym mieście. Tego dnia odbyła się wycieczka rowerowa do Nowoberezowa. Uczestnicy odwiedzili cerkwie prawosławne oraz farmę strusi, na której zorganizowane zostało ognisko. Wieczorem, w szkole, zostało zorganizowane spotkanie podsumowujące projekt i dyskoteka pożegnalna. Młodzież wspólnie przygotowała dla każdego uczestnika antyramę ze zdjęciami wykonanymi podczas gry fotograficznej i podpisami. Strona niemiecka przekazała upominek dla szkoły. Zarówno ze strony niemieckiej, jak i polskiej, wyrażona została chęć dalszej współpracy. W sobotę rano, po pełnym emocji pożegnaniu, goście odjechali.

                                   AnnaChomczuk, Małgorzata Korolczuk, Agnieszka Lipińska

 

wizyta

wizyta

wizyta

wizyta

wizyta

wizyta

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi