Wizyta Konsula Generalnego Republiki Białoruś w powiecie hajnowskim

Kategoria: Informacje prasowe

29 września br. w powiecie hajnowskim gościła Konsul Generalny Republiki Białoruś Alla Fedorova. Wizyta rozpoczęła się od spotkania ze Starostą Hajnowskim Mirosławem Romaniukiem– w trakcie rozmowy poruszono m.in. kwestię  kontynuowania dotychczasowej, owocnej współpracy powiatu hajnowskiego z partnerami białoruskimi w ramach nowej perspektywy Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014 - 2020.  W dalszej części wizyty konsul udała się na spotkanie z młodzieżą w Zespole Szkół z DNJB w Hajnówce. Obecni podczas spotkania uczniowie mieli okazję poznać barwną białoruską kulturę wyrażoną w skocznych piosenkach i tańcach zaprezentowanych przez młodzieżowy zespól Krysztalik z Białorusi. Przed widownią wystąpił także szkolny zespół Zniczka – laureat wielu konkursów. Talent młodych białoruskich artystów podziwiali uczniowie szkoły oraz goście – Konsul Alla Fedorova, Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk, Burmistrz Jerzy Sirak, dyrekcja szkoły – Eugeniusz Saczko oraz Nina Łukasik. Konsul Alla Fedorova przekazała zespołowi Zniczka nowe kostiumy z życzeniami dalszych sukcesów oraz powodzenia. Głos zabrał również Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk, który podziękował za niezwykły prezent a także podzielił się z zebranymi kilkoma refleksjami: Powiat Hajnowski od 13. lat aktywnie współpracuje z partnerami z Białorusi – rejonami Kamienieckim, Prużańskim i Świsłockim. Dobra współpraca zaowocowała realizacją szeregu projektów wspierających rozwój turystyki, edukacji i profilaktyki zdrowotnej. Mam nadzieję, że w nowej perspektywie Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 ta współpraca zacieśni się. Chciałbym podziękować Pani Konsul za wizytę, jest mi niezmiernie miło, że zechciała Pani do nas przyjechać, porozmawiać, a przede wszystkim – spotkać się z młodzieżą.

Katarzyna Nikołajuk

 

wizyta Konsul w szkole

występ zespołu Krysztalik

występ zespołu Krysztalik z Białorusi

Zespół Krysztalik z Białorusi

Zespół Zniczka

Wizyta Konsul

wizyta Konsul

wizyta Konsul