Powiat Hajnowski podpisał umowę o współpracy z Urzędem Dzielnicy Berlin - Lichtenberg

Kategoria: Informacje prasowe

W dniach 02.10.-04.10. br. w powiecie hajnowskim gościła czteroosobowa delegacja reprezentująca Dzielnicę  Berlin – Lichtenberg, której przewodniczył Zastępca Burmistrza Dzielnicy Berlin – Lichtenberg - Andreas Prüfer.  Głównym celem wizyty było podpisanie umowy o kontynuowaniu współpracy pomiędzy Powiatem Hajnowskim a  Dzielnicą  Berlin – Lichtenberg. Niemieckich gości powitali Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk, Wicestarosta Halina Surel, Przewodniczący Rady Powiatu Lech Jan Michalak, radne powiatu hajnowskiego Agnieszka Jarmocik i Joanna Kojło, sekretarz Maria Owerczuk, skarbnik Aniela Majewska oraz pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju: Walentyna Gorbacz oraz Lucyna Lewczuk. Podpisanie umowy poprzedziła wizyta Starosty Hajnowskiego Mirosława Romaniuka w Berlinie w lipcu 2015 r. Podpisane porozumienie stanowi kontynuację współpracy, trwającej nieprzerwanie od 2001r. Wierzę, że wszystkie priorytety współpracy zostaną zrealizowane, a wielość inicjatyw zacieśni współpracę pomiędzy regionami, będzie sprzyjać wymianie doświadczeń, rozwojowi turystyki oraz poznaniu kultur. Chciałbym podziękować naszym partnerom za dotychczasowe zaangażowanie – mam nadzieję, że kolejne lata będą równie owocne – powiedział Starosta.

Realizacja wspólnych inicjatyw o charakterze kulturalnym, turystycznym czy społecznym zaznała swoją kontynuację w nowej umowie obejmującą okres 2015-2017. Umowa określa priorytety współpracy w ramach czterech obszarów działania, przykładowo w obszarze młodzieży, kształcenia, sportu przewidziano organizację 7-dniowego, bezpłatnego rajdu rowerowego dla polsko – niemieckiej młodzieży oraz integrację osób niepełnosprawnych w ramach uczestnictwa w Europejskim Dniu Równouprawnienia Osób Niepełnosprawnych. Pozostałe obszary współpracy to inicjatywy wspierające dalsze wzajemne poznawanie sztuki i kultury, wymianę doświadczeń pomiędzy urzędami oraz rozwój turystyki i gospodarki. Jednak, jak podkreślił Zastępca Burmistrza Dzielnicy Berlin – Lichtenberg Andreas Prüfer: Najważniejsze byśmy się spotykali, rozmawiali, żebyśmy poznawali siebie nawzajem, własne problemy, po to by bardziej rozumieć innych i dążyć do jedności w Unii Europejskiej. Porozumienie jest umową ramową, każdy nasz pomysł można dopasować w te ramy. Nieważne jest to co zapiszemy, ważne jest to co zrobimy.  Być może należałoby pomyśleć o nowych pomysłach, ale najważniejsze jest spotkanie. Wiele rzeczy zrobiliśmy odnośnie młodzieży, młodzież zawsze była ważna w naszym partnerstwie, ale należałoby też coś zrobić dla starszego pokolenia, zaangażować w tę współpracę ludzi wieku średniego.

Podczas spotkania wszyscy uczestnicy poznali piękno regionu Puszczy Białowieskiej utrwalone w spocie i filmie. Goście z Niemiec zadeklarowali promocję filmu na swojej stronie internetowej. W trakcie krótkiego pobytu delegacja niemiecka odwiedziła  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce,  Sobór św. Trójcy, Muzeum Przyrodniczo – Leśne w Białowieży oraz uczestniczyła w imprezie sportowej Hajnowska Dwunastka. 

Rewizyta delegacji z partnerskiego Urzędu  Dzielnicy  Berlin – Lichtenberg oraz podpisanie umowy o współpracy na lata 2015-2017 to kolejny krok poczyniony  przez Powiat Hajnowski ku zacieśnieniu integracji międzyregionalnej na forum międzynarodowym. Ale nie jedyny – w dniach 12 – 13 września  br. powiat hajnowski gościł delegację z Rundale z Łotwy (więcej tu), z kolei 22 września odbyło się spotkanie z ekspertami niemieckimi dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii (zobacz). Natomiast 2 października powiat hajnowski odwiedziła Konsul Generalna Republiki Białoruś w Białymstoku Alla Fedorova (więcej tu).

 

Katarzyna Nikołajuk

 

podpisanie umowy o współpracy

podpisanie umowy o współpracy

podpisanie umowy o współpracy

podpisanie umowy o współpracy

podpisanie umowy o współpracy

podpisanie umowy o współpracy

podpisanie umowy o współpracy

podpisanie umowy o współpracy

podpisanie umowy o współpracy

wizyta w SOSW

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi