Powiatowy Fundusz Stypendialny im. prof. Simony Kossak

Kategoria: Ogłoszenia

Samorząd powiatowy wspiera zdolnych uczniów. Od 2007 r. decyzją Rady Powiatu Hajnowskiego uczniowie powiatowych szkół (są to: Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego, Zespół Szkół Ogólnokształcących), którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, mogą starać się o stypendium w ramach Powiatowego Funduszu Stypendialny im. prof. Simony Kossak. Pomoc przyznawana jest na czas trwania roku szkolnego, obejmującego 10 miesięcy. Fundusz został powołany w trosce o rozwój uzdolnionych uczniów. Decyzją Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 30.08.2016 r. (Uchwała nr 59/124/2016) w obecnym roku szkolnym stypendium przyznane zostało 44 uczniom. Wysoka liczba stypendystów odzwierciedla także pozytywne zmiany, jakie zaszły w hajnowskich szkołach w zakresie polepszenia poziomu nauczania.

Głównym źródłem finansowania Powiatowego Funduszu Stypendialnego są środki budżetu powiatu. Fundusz ma jednak charakter otwarty: każdy, kto chciałby pomóc w realizacji marzeń uzdolnionych młodych ludzi może dokonać wpłaty na konto: 54 1240 5211 1111 0000 4928 4061. Zachęcamy wszystkich do pomocy.

Fundusz Stypendialny im. prof. Simony Kossak nie jest jedyną inicjatywą samorządu powiatowego podejmowaną na rzecz rozwoju oświaty. Starostwo Powiatowe w Hajnówce zrealizowało kilka kluczowych projektów w tym obszarze. Są to: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim”, „Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim” oraz „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko – białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Obecnie realizwoany jest projekt Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce.

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi