Wysoka lokata hajnowskiego szpitala w rankingu „Bezpieczny szpital”

Kategoria: Informacje prasowe

Hajnowski szpital po raz kolejny liderem w Podlaskiem. W prestiżowym rankingu „Bezpieczny Szpitalhajnowski SP ZOZ zajął 25 miejsce w Polsce i pierwsze w województwie podlaskim.  To o dwie pozycje wyżej w porównaniu do roku ubiegłego, co wskazuje, że placówka ciągle się rozwija. - Zajęcie 25. miejsca w Polsce i  1. w województwie to dla nas powód dumy i satysfakcji – mówi Grzegorz Tomaszuk, dyrektor SP ZOZ w Hajnówce. - Głównym naszym celem, który realizujemy, jest stałe podnoszenie poziomu usług medycznych, a co za tym idzie – zadowolenie naszych pacjentów, czego mierzalnym efektem są coraz lepsze wyniki, jakie osiągamy w rankingu „Bezpieczny Szpital”. Udział w nim pozwala nam także na określenie naszych słabych stron i poszukiwanie sposobów ich poprawy.

Mocnymi stronami zapewniającymi wysoką lokatę w tegorocznym rankingu okazały się poprawa komfortu pobytu pacjentów, będąca wynikiem ciągłych inwestycji prowadzonych na terenie placówki, doposażanie oddziałów i poradnie w nowoczesny sprzęt specjalistyczny, podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez personel oraz fakt, że hajnowski szpital zdobywa kolejne certyfikaty jakości, posiada także akredytację dla lecznictwa szpitalnego. Wśród wielu inwestycji wymienić należy: modernizację Medycznego Laboratorium Diagnostycznego dokonanej w ramach projektu „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób przenoszonych przez kleszcze w rejonach endemicznego ich występowania na pograniczu polsko – białoruskim” czy otwarcie nowowyremontowych oddziałów Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej.

Prestiżowy ranking „Bezpieczny Szpital” od 12 lat organizowany jest przez jednostkę Ministerstwa Zdrowia - Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, a jego wyniki publikowane są na łamach dziennika "Rzeczpospolita". Ranking klasyfikuje 100 najlepszych szpitali w Polsce, które uzyskały najwięcej punktów w zakresie infrastruktury szpitala, stanu budynków, funkcjonowania ekonomicznego szpitala oraz sposobu sprawowania opieki, jakości usług, personel i jego kwalifikacji, certyfikatów jakości. W tym roku ocenie monitorowania jakości poddało się ok. 230 szpitali. Hajnowski szpital zdobył 846,14 punktów na 1000 możliwych, co uplasowało go na wysokiej, 25 pozycji. Wysoka lokata to przede wszystkim zasługa personelu, który wspólnie pracował na ten wynik: - Słowa uznania kieruję do wszystkich pracowników zakładu, którzy nie boją się wyzwań i bez ich zaangażowania i wysiłku wkładanego w codzienne obowiązki, nie cieszylibyśmy się dzisiejszym sukcesem – dodaje Grzegorz Tomaszuk, dyrektor hajnowskiego szpitala.

Dzięki intensywnej pracy, hajnowski SP ZOZ przekształca się w nowoczesny ośrodek. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Katarzyna Nikołajuk

W tekście wykorzystano materiały źródłowe SP ZOZ w Hajnówce

 

odbiór odznaczenia

Dyrektor Grzegorz Tomaszuk z Certyfikatem

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi