Powiat Nowosądecki - regionem partnerskim Powiatu Hajnowskiego

Kategoria: Informacje prasowe

21 stycznia 2016 r. w Nowym Sączu zostało podpisane Porozumienie o współpracy partnerskiej  pomiędzy Powiatem Nowosądeckim (www.powiat.nowy-sacz.pl) a Powiatem Hajnowskim. Z iniacjatywą podpisania porozumienia wystąpili  radni Powiatu Nowosądeckiego, którzy na czele z Wicestarostą Nowosądeckim Antonim Koszykiem gościli w Hajnówce w maju 2015 r.

Każdy z powiatów ma swoją specyfikę, ale obydwa charkteryzuje położenie przygraniczne, bogactwo zasobów naturalnych (Puszcza Białowieska, złoża wód mineralnych) i atrakcyjność turystyczna – mówili Starostowie: Starosta Nowosądecki - Marek Pławiak i Starosta Hajnowski – Mirosław Romaniuk.

Podpisane Porozumienie dotyczy między innymi współpracy i wymiany doświadczeń w sferach: gospodarki w tym turystyki, kultury, sportu, oświaty, edukacji, ochrony środowiska, administracji, wykorzystania funduszy unijnych.

Ustalono, że zostaną powołane zespoły robocze, które zajmą się konkretyzowaniem działań zgodnie z oczekiwaniami obydwu stron.

Podczas spotkania została przedstawiona prezentacja dotycząca Powiatu Hajnowskiego oraz film promocyjny. Odbyła się również konferencja prasowa, podczas której Starostowie deklarowali zaangażowanie w rozwój współpracy miedzy powiatami. Starosta Mirosław Romaniuk podkreślił  potrzebę wymiany dobrych praktyk w dziedzinie turystyki, ponieważ Sądecczyzna posiada większe doświadczenie – przyjeżdza tu rocznie kilka milionów turystów. Zwrócił również uwagę na bogactwo przyrodnicze, różnorodność  kulturową i religijną Powiatu Hajnowskiego, możliwości zwiedzania białoruskiej części Puszczy Białowieskiej i zachęcił do turystycznego odwiedzenia naszego regionu. Starosta Hajnowski wyraził również nadzieję na współpracę gospodarczą, szczególnie ze względu na możliwości inwestycyjne dużych firm z Powiatu Nowosądeckiego.    

Po podpisaniu porozumienia Starostowie przekazali wzajemnie drobne upominki. Starosta Mirosław Romaniuk otrzymał od Starosty Marka Pławiaka grafikę przedstawiającą architekturę Krynicy - Zdroju. W zamian wręczył statuetkę żubra - symbol Puszczy Białowieskiej.

Powiat Hajnowski reprezentowali: Mirosław Romaniuk – Starosta Hajnowski, Lech Jan Michalak – Przewodniczący Rady, Mirosław Kulbacki - Członek Zarządu, Barbara Wasiluk - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Krystyna Dackiewicz - Dyrektor Domu Dziecka w Białowieży, Paweł Szymaniuk – Kierownik PCPR oraz Walentyna Gorbacz - Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju. Delegacja Powiatu Hajnowskiego spędziła na Sadecczyżnie dwa dni. Spotkała się z Burmistrzem Muszyny, która jest miastem partnerskim Miasta Hajnówka –  Panem Janem Golba i wiceburmistrzem – Panem Włodzimierzem Tokarczykiem. Poza tym delegacja zwiedziła Nowy Sącz, Stary Sącz (klasztor Klarysek, ołtarz papieski), cerkiew w Powroźniku (obiekt UNESCO), Krynicę Zdrój, Muszynę, zamek i skansen w Starej Lubowni na Słowacji (mieście partnerskim powiatu nowosądeckiego).

Powiat hajnowski jest ósmym partnerem Powiatu Nowosądeckiego. Podpisane porozumienie stwarza również możliwość uczestniczenia w projektach partnerskich przy realizacji różnych przedsięwzieć z wykorzystaniem funduszy unijnych.

Wydział Promocji i Rozwoju

Załącznik:

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ

podpisanie umowy o współpracy

podpisanie umowy o współpracy

podpisanie umowy o współpracy

podpisanie umowy o współpracy

podpisanie umowy o współpracy

podpisanie umowy o współpracy

podpisanie umowy o współpracy

6_7.jpg

podpisanie umowy o współpracy

podpisanie umowy o współpracy

podpisanie umowy o współpracy

podpisanie umowy

podpisanie umowy o współpracy

podpisanie umowy o współpracy

podpisanie umowy o współpracy

podpisanie umowy o współpracy

podpisanie umowy o współpracy

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi