Podaruj 1% organizacjom pozarządowym z terenu powiatu hajnowskiego

Kategoria: Informacje prasowe

Kampania informacyjna dotycząca rozliczania podatku dochodowego ruszyła pełną parą – do 30 kwietnia  podatnicy muszą złożyć deklarację podatkową. Przepisy dopuszczają możliwość przekazania 1% podatku na wybrane organizacje pożytku publicznego. W artykule podpowiadamy, jak to działa oraz zachęcamy do podarowania podatku organizacjom z terenu powiatu hajnowskiego.

1% - to jedna setna część podatku dochodowego od osób fizycznych, którą na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) możemy przekazać wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP). To druga, obok darowizny, forma wsparcia tych organizacji.

Organizacją Pożytku Publicznego może zostać organizacja pozarządowa (za wyjątkiem partii politycznych i tworzonych przez nie fundacji, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych i organizacji pracodawców). Każdy podmiot, który zamierza starać się o nadanie statusu OPP musi spełnić określone wymogi, oraz uzyskać potwierdzenie tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Potwierdzeniem nabycia statusu OPP jest odpowiedni wpis do KRS (na wyciągu z KRS, w polu „status opp” jest wpisane słowo „TAK”).

Jeśli chcemy przekazać 1% wybranej organizacji, należy wypełnić w swojej deklaracji podatkowej odpowiednie pola. Należy tam wpisać numer KRS organizacji, kwotę jaką przekazujemy danej fundacji (nie może ona przekroczyć 1%, wyliczana jest z kwoty należnego podatku) oraz cel szczegółowy. 1% trafia na konto organizacji za pośrednictwem urzędu skarbowego w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego przez podatnika. Do otrzymywania 1% uprawione są tylko organizacje pożytku publicznego.

1% dla organizacji z terenu powiatu hajnowskiego

Spis organizacji jest dostępny na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wśród ponad 8000 tys. podmiotów znajdują się także stowarzyszenia i fundacje działające na terenie powiatu hajnowskiego. Starostwo Powiatowe w Hajnówce uruchomiło zakładkę „Przekaż 1% podatku”, gdzie można znaleźć dane organizacji oraz instytucji z naszego regionu. Wśród nich znajdują się szkoły, stowarzyszenia oraz  fundacje. Zachęcamy do podarowania procenta podatku– ten gest nic nie kosztuje, za to pomaga w realizacji projektów służącym całej społeczności lokalnej oraz osobom potrzebującym.

Katarzyna Nikołajuk

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi