POWIAT W LICZBACH

Kategoria: powiat w kadrze i liczbach

POWIAT HAJNOWSKI  powołany został w dniu 1 stycznia 1999r. Siedzibą powiatu jest miasto Hajnówka

Położenie powiatu
Powiat hajnowski położony jest  w południowo wschodniej części województwa podlaskiego w odległości około 60 km  od Białegostoku. W granicach powiatu znajduje się 9 gmin: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Hajnówka - miasto, Kleszczele - gmina i miasto, Narew, Narewka.

 

Ogólna charakterystyka Powiatu Hajnowskiego

Powierzchnia: 1624 km2

Ludność: 44 146 (dane z XII 2016r.)

Podział administracyjny:

  • 1 gmina miejsko - wiejska
  • 1 gmina miejska
  • 7 gmin  wiejskich
  • 6 spośród 8 gmin wiesjkich przylega bezpośrednio do granicy państwowej Polska - Białoruś.

Województwo: podlaskie, powiat: hajnowski

 
hajnowski.jpg

źródło mapy: www.osp.org.pl

 

Ludność wg płci

 

obraz1_3.pngobraz3.pngLiczba ogólem: 44146

Mężczyźni: 21 374       Kobiety: 22772

  • Liczba mieszkańców w miastach:

Ogółem: 22457

Mężczyźni: 10677        Kobiety: 11780

  • Liczba miszkańców na wsi:

Ogółem:21689

Mężczyźni:10697          Kobiety: 10992

Zobacz więcej danych:

Statystyczne Vademecum Samorządowca - logoSTATYSTYCZNE VADEMECUM SAMORZĄDOWCA - Powiat Hajnowski (2017 ROK)*

*materiał źródłowy: Podlaski Ośrodek Badań Regionalnych Urząd Statystyczny w Białymstoku
Powiat Hajnowski stan na XII. 2016 rok
Identyfikator terytorialny WYSZCZEGÓLNIENIE Pwierzchnia w ha Powierzchnia w km2 Ludność ogółen  
gmina miejska
200501 1 Hajnówka 2129 21 21131  
gminy wiejskie
200502 2 Białowieża 20314 203 2205  
200503 2 Czeremcha 9682 97 3291  
200504 2 Czyże 13453 135 2061  
200505 2 Dubicze Cerkiewne 15144 151 1567  
200506 2 Hajnówka 29293 293 3924  
200508 2 Narew 24151 242 3595  
200509 2 Narewka 33898 339 3740  
gmina miejsko-wiejska
200507 3 Kleszczele 14289 143 2626  
200507 4 miasto 4671 47 1326  
200507 5 obszar wiejski 9618 96 1306

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi