POWIAT W LICZBACH

Kategoria: powiat w kadrze i liczbach

POWIAT HAJNOWSKI  powołany został w dniu 1 stycznia 1999r. Siedzibą powiatu jest miasto Hajnówka

Położenie powiatu
Powiat hajnowski położony jest  w południowo wschodniej części województwa podlaskiego w odległości około 60 km  od Białegostoku. W granicach powiatu znajduje się 9 gmin: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Hajnówka - miasto, Kleszczele - gmina i miasto, Narew, Narewka.

 

Ogólna charakterystyka Powiatu Hajnowskiego

 

Powierzchnia - 1624  km²; Ludność – 44 957; Podział administracyjny: 1 gmina miejska  1 gmina miejsko – wiejska 7 gmin wiejskich  Sześć spośród 8 gmin wiejskich przylega bezpośrednio do granicy państwowej Polska – Białoruś

liczba ludnośći wg płci - Liczba ogólna –44957, w tym kobiety – 23197, mężczyźni – 21760/ Liczba ludności w miastach – 22743, w tym kobiety – 11966, mężczyźni – 10777/ liczba ludności na wsiach – 22214, w tym kobiety – 11231, mężczyźni- 10983

Powiat Hajnowski stan na 1. XII. 2014 rok
Identyfikator terytorialny WYSZCZEGÓLNIENIE Pwierzchnia w ha Powierzchnia w km2 Ludność ogółen  
gmina miejska
200501 1 Hajnówka 2129 21 21422  
gminy wiejskie
200502 2 Białowieża 20314 203 2281  
200503 2 Czeremcha 9682 97 3385  
200504 2 Czyże 13453 135 2182  
200505 2 Dubicze Cerkiewne 15144 151 1615  
200506 2 Hajnówka 29293 293 3922  
200508 2 Narew 24151 242 3684  
200509 2 Narewka 33898 339 3804  
gmina miejsko-wiejska
200507 3 Kleszczele 14289 143 2662  
200507 4 miasto 4671 47 1321  
200507 5 obszar wiejski 9618 96 1341

Kontkat

Adres urzędu

fever_logo_0.pngStarostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonkaTelefon: +48 85 682 27 18

Faks: +48 85 682 42 20

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegarGodziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi