POWIAT W LICZBACH

Kategoria: powiat w kadrze i liczbach

POWIAT HAJNOWSKI  powołany został w dniu 1 stycznia 1999r. Siedzibą powiatu jest miasto Hajnówka

Położenie powiatu
Powiat hajnowski położony jest  w południowo wschodniej części województwa podlaskiego w odległości około 60 km  od Białegostoku. W granicach powiatu znajduje się 9 gmin: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Hajnówka - miasto, Kleszczele - gmina i miasto, Narew, Narewka.

 

Ogólna charakterystyka Powiatu Hajnowskiego

Powierzchnia: 1624 km2

Ludność: 44 567 (dane z XII 2015r.)

Podział administracyjny:

  • 1 gmina miejsko - wiejska
  • 1 gmina miejska
  • 7 gmin  wiejskich
  • 6 spośród 8 gmin wiesjkich przylega bezpośrednio do granicy państwowej Polska - Białoruś.

Województwo: podlaskie, powiat: hajnowski

 
hajnowski.jpg

źródło mapy: www.osp.org.pl

 

liczba ludnośći wg płci - Liczba ogólna –44957, w tym kobiety – 23197, mężczyźni – 21760/ Liczba ludności w miastach – 22743, w tym kobiety – 11966, mężczyźni – 10777/ liczba ludności na wsiach – 22214, w tym kobiety – 11231, mężczyźni- 10983

Powiat Hajnowski stan na XII. 2015 rok
Identyfikator terytorialny WYSZCZEGÓLNIENIE Pwierzchnia w ha Powierzchnia w km2 Ludność ogółen  
gmina miejska
200501 1 Hajnówka 2129 21 21275  
gminy wiejskie
200502 2 Białowieża 20314 203 2265  
200503 2 Czeremcha 9682 97 3319  
200504 2 Czyże 13453 135 2116  
200505 2 Dubicze Cerkiewne 15144 151 1601  
200506 2 Hajnówka 29293 293 3924  
200508 2 Narew 24151 242 3636  
200509 2 Narewka 33898 339 3803  
gmina miejsko-wiejska
200507 3 Kleszczele 14289 143 2628  
200507 4 miasto 4671 47 1310  
200507 5 obszar wiejski 9618 96 1318