Podpisanie umowy o współpracy partnerskiej między Powiatem Hajnowskim a Krajem Krasław

Kategoria: Informacje prasowe

Dnia 4 marca 2010 r. podpisana została umowa o współpracy partnerskiej między Powiatem Hajnowskim a Krajem Krasław w Republice Łotewskiej.

Współpraca ze stroną łotewską została rozpoczęta w styczniu 2005 r. podpisaniem listu intencyjnego. W trakcie wieloletniego partnerstwa odbyły się spotkania przedstawicieli władz lokalnych, podczas których strony zapoznały się z funkcjonowaniem samorządów obu krajów oraz  wymieniły wzajemne doświadczenia. Kontakty wzbogaciły wiedzę partnerów na temat regionów obszarów partnerskich  oraz przyczyniły się do poznania wzajemnej  kultury i tradycji.

Nowo podpisana umowa przewiduje kontynuację i rozwój dotychczasowych działań, które mają na celu wspieranie rozwoju regionów partnerskich. Strony umowy zobowiązały się do wspierania przedsięwzięć z zakresu wymiany kulturalnej, współpracy szkół, przedsiębiorstw, instytucji i organizacji pozarządowych oraz wzajemnej promocji regionów w dziedzinie turystyki, kultury, gospodarki i inwestycji.

Umowa została podpisana przez p. Włodzimierza Pietroczuka, Starostę Hajnowskiego oraz p. Gunarsa Upenieks, Przewodniczącego Rady Kraju Krasław.

Wydział Promocji,
Rozwoju Regionalnego,
Turystyki i Współpracy z Zagranicą

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi