Hajnowski Szpital ponownie z certyfikatem

Kategoria: Informacje prasowe

Minister Zdrowia po raz drugi przyznał Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Hajnówce certyfikat akredytacyjny w zakresie leczenia szpitalnego. Jest on potwierdzeniem pozytywnej oceny pracy Szpitala.

Postępowanie akredytacyjne prowadzone jest na podstawie ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia oraz rozporządzeń Ministra Zdrowia. Akredytacji udziela Minister Zdrowia w oparciu o rekomendacje Rady Akredytacyjnej. W skład Rady Akredytacyjnej wchodzą m.in. przedstawiciele Ministra Zdrowia, Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Trzydniowy przegląd akredytacyjny odbył się w lutym tego roku, pod czujnym okiem doświadczonych wizytatorów doskonale znających specyfikę pracy placówek medycznych. Kluczowym założeniem procesu akredytacyjnego jest jakość i bezpieczeństwo pacjentów we wszystkich obszarach działalności szpitala. Dlatego też audytorzy odbyli spotkania w większości oddziałów SP ZOZ oraz w komórkach pomocniczych. Dokonali także bardzo szczegółowego przeglądu dokumentacji medycznej, dokumentów kadrowych oraz dokumentacji z zakresu zarządzania Szpitalem. W oparciu o pozytywną opinię Centrum Monitorowania Jakością w Ochronie Zdrowia pod koniec czerwca Minister Zdrowia podjął decyzję o przedłużeniu posiadanego przez nas certyfikatu, na kolejne trzy lata.

– Certyfikat akredytacyjny dowodzi, że nasz personel dokłada nieprzerwanie wszelkich starań aby opieka nad pacjentami była coraz wyższej jakości. Przyznanie przez Ministra Zdrowia certyfikatu jest dla nas nagrodą za wytężoną pracę, a dla Pacjentów gwarantem jakości oferowanych usług – mówi Grzegorz Tomaszuk, dyrektor SP ZOZ w Hajnówce.

SP ZOZ w Hajnówce nieustannie podejmuje działania zmierzające do podniesienia jakości wykonywanych świadczeń, zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i komfortu pobytu pacjentów. Ponadto Zakład prowadzi wiele działań profilaktycznych, od lat bierze udział projektach finansowane ze środków unijnych. A prowadzone przez Zakład inwestycje uwzględniają potrzeby lokalnej społeczności.

– Pragnę podziękować całej Załodze Szpitala, gdyż to głownie ich ambicja, determinacja i zaangażowanie zapewniają sukcesy osiągane przez naszą Placówkę. – dodaje dyrektor Grzegorz Tomaszuk.

Iza Dudar

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi