Przedstawiciele Powiatu Hajnowskiego z wizytą w Kamieńcu

Kategoria: Informacje prasowe

Kamieniec to miejscowość w Republice Białoruś, które od 2005r. jest miastem partnerskim Powiatu Hajnowskiego. W sobotę 23 lipca miasto obchodziło swój jubileusz – 740lecie istnienia. Z tej okazji reprezentacja powiatu w osobach: Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego Danuta Rola oraz pracownik wydziału Anna Kołomycka, gościła w w Rejonie Kamienieckim by pogratulować władzom oraz mieszkańcom pięknego jubileuszu. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Przewodniczący Rejonowego Komitetu Wykonawczego w Kamieńcu Pan Walentin Michajłowicz Zajczuk.

Organizatorzy jubileuszu przygotowali szereg atrakcji – były występy artystyczne w wykonaniu artystów zrzeszonych przy domach kultury, dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska wystawiennicze gmin Rejonu Kamienieckiego – regionalne potrawy nęciły zapachem, wyroby rękodzielnicze zachwycały.

Udział w obchodach wzięli mieszkańcy oraz zaproszeni goście – w tym reprezentacja powiatu hajnowskiego. Przedstawicielki hajnowskiego samorządu z okazji jubileuszu wręczyły Przewodniczącemu Rejonu Kamienieckiego pamiątkowy obraz z wizerunkiem żubra  - wspólnego symbolu Powiatu Hajnowskiego i Rejonu Kamienickiego  - regionów położonych w Puszczy Białowieskiej.  Jako że w dniu jubileuszu nasi partnerzy obchodzili również 72 drugą rocznicę wyzwolenia miasta pod okupacji hitlerowskiej, delegacja powiatu hajnowskiego złożyła kwiaty pod pomnikiem poległych w walce żołnierzy.

Wizyta w rejonie kamienieckim przybliżyła przedstawicielom samorządu historię i kulturę naszego sąsiada.  Ale przede wszystkim – stanowiła okazję do umocnienia partnerstwa między samorządami z dwóch części Puszczy Białowieskiej.

Wydział Organizancyjno - Admisitracyjny

w trakcie wizyty

w trakcie wizyty

w trakcie wizyty

w trakcie wizyty

w trakcie wizyty

w trakcie wizyty

w trakcie wizyty

w trakcie wizyty

w trakcie wizyty

w trakcie wizyty

w trakcie wizyty

w trakcie wizyty