Biuro Rady Powiatu Hajnowskiego

Kategoria: wydziały starostwa

Nazwisko: MNIUK
Imię: VIOLETTA
Stanowisko: główny specjalista
Kompetencje:  główny specjalista ds. obsługi Rady Powiatu
e-mail: biuro.rady@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 45 77
Pokój: 23

Kompetencje i zadania:

Zapewnienie obsługi Rady i Zarządu:

1) obsługa kancelaryjno - biurowa Rady i radnych;

2) organizacyjne przygotowanie posiedzeń i narad organów kolegialnych (Rady, Zarządu, Komisji stałych i nadzwyczajnych powoływanych przez Radę), opracowanie protokółów z obrad, ich uchwał, wniosków i opinii oraz przekazywanie odpowiednim organom do wykonania;
3) prowadzenie rejestru Uchwał organów Rady , wniosków i opinii komisji, interpelacji i zapytań radnych;

4) zapewnienie terminowego przygotowania materiałów dla potrzeb Rady i jej komisji oraz Zarządu przy współpracy z Naczelnikami Wydziałów;

5) organizowanie przyjęć obywateli w ramach skarg i wniosków przez Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady oraz przekazywanie skarg do załatwienia wg kompetencji;
6) opracowywanie  okresowych informacji, ocen i analiz działalności Rady i jej organów wewnętrznych;

7) koordynowanie prac związanych z udzielaniem odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

20. Nadzór nad wykonywaniem zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej w tym prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

21.Prowadzenie prac związanych z ustawą o petycjach.

21. Wykonywanie zadań związanych z nadawaniem tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”.
22. Nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Piosenka Białoruska 2018 – 11.02.2018

KINO CINEMA LUMIERE w Hajnówce, 12.02.2018

 

                     Więcej zapowiedzi