Bezpłatne leki dla seniorów

Kategoria: Informacje prasowe

Od 1 września 2016 r. zacznie obowiązywać wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które na podstawie recepty bezpłatnie mogą otrzymać wszystkie osoby, które ukończyły 75. rok życia. 

Pacjenci, którzy ukończyli 75 lat będą mogli korzystać z wybranych leków bezpłatnie na podstawie recepty, którą mogą wystawiać uprawnieni lekarze oraz uprawnione pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Warto, aby seniorzy zwrócili się do swojego lekarza rodzinnego o informację, czy stosowany przez nich lek znajduje się w wykazie i czy na podstawie wystawionej przez tego lekarza recepty mogą uzyskać lek bezpłatnie w aptece czy punkcie aptecznym. 

Dla siebie, małżonków, wstępnych, zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa recepty na bezpłatne leki dla seniorów mogą wystawiać też lekarze z prawem wykonywania zawodu, którzy zaprzestali jego wykonywania (tzw. recepty pro auctore i pro familiae).

WAŻNE! Na bezpłatne leki dla pacjentów po 75. roku życia recepty nie może wystawić lekarz specjalista np. kardiolog czy diabetolog

Nie oznacza to jednak braku możliwości skorzystania z bezpłatnych leków. Wystarczy, aby lekarz specjalista, który ordynuje pacjentowi lek znajdujący się w wykazie bezpłatnych leków dla seniorów, przekazał tę informację lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej. Na podstawie takiej informacji lekarz rodzinny będzie mógł wystawić pacjentowi receptę oznaczoną literą S, która uprawnia do bezpłatnego wydania leku w aptece.

Wykaz leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom po ukończeniu 75. roku życia – załącznik D. str. 1501-1511 

źródło: http://www.bpp.gov.pl

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi