Szkolenie i konsultacje bezpośrednie dla przedsiębiorców

Kategoria: Projekty Unijne

Logo Centrum Wdrażania Projektów

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja  jako Partner Konsorcjum realizujący zamówienie publiczne pt. „Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym” zaprasza na

szkolenie i konsultacje bezpośrednie dla przedsiębiorców

mogących aplikować o środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresieRozwijanie działalności gospodarczej”  szczegółowo określonym w SRLKS LGD „Puszcza Białowieska” w dniu 21 września 2016 r. w  godzinach 10.00 - 15.00, w sali konferencyjnej nr 12  budynku  Urzędu Miasta w Hajnówce, ul. A. Zina 1.

Program:

1. Zasady udzielenia wsparcia na warunkach określonych w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

2. Analiza uwarunkowań formalnych dotyczących złożonego wniosku.

3. Analiza uwarunkowań dotyczących zgodności operacji z LSR.

4. Analiza uwarunkowań dotyczących oceny zgodności operacji z PROW na lata 2014-2020.

5. Analiza oceny operacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru SRLKS LGD „Puszcza Białowieska”.

6. Zapoznanie z zasadami wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.

Zakres szkolenia i konsultacji bezpośrednich obejmuje najbardziej istotne elementy związane z formalną weryfikacją wniosku o przyznanie pomocy przeprowadzaną przez biuro LGD „PB” - dopuszczające wniosek do dalszej oceny i wyboru operacji dokonywanego przez  Radę LGD „PB”

 

Adam Tański

Dyrektor Generalny

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000”

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi