Rozpoczął się kolejny rok szkolny...

Kategoria: Ogłoszenie

1 września młodzież z hajnowskich szkół  ponownie zasiadła w szkolnych ławach - odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2016/2017. Uczniów powitali dyrektorzy placówek, nauczyciele oraz zaproszeni goście – Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk gościł w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce, Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska z Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego oraz Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Włodzimierz Pietruczuk w Zespole Szkół Zawodowych. Szczególnie ciepło przywitani zostali uczniowie klas pierwszych.

Szkoły prowadzone przez powiat hajnowski to gwarancja zdobycia solidnego wykształcenia poprzez wspieranie ucznia w zakresie zdobywania wiedzy, stawiania przez nich pierwszych kroków w życiu zawodowym, rozwijania postaw prospołecznych i  zainteresowań. Placówki aktywnie pozyskują środki unijne pozwalające realizować projekty wspierające uczniów w stawianiu pierwszych kroków zawodowych na rynku pracy (jak projekt Kompetentni Zawodowcy realizowany przez ZSZ w Hajnówce ) oraz pozwalających poznać świat (np. projekt "Erasmus +" realizowany przez Zespól Szkół Zawodowych i Zespół Szkół Ogólnokształcących). Atrakcyjne programy stypendialne (m.in. stypendium im. prof. Simony Kossak realizowane przez powiat hajnowski), współpraca z lokalnymi i regionalnymi ośrodkami badawczymi i placówkami dydaktycznymi  sprawiają, że uczniowie osiągają wysokie wyniki w nauce oraz na olimpiadach przedmiotowych.  Szkoły oferują ponadto liczne koła zainteresowań, w tym koła przedmiotowe, zajęcia sportowe, artystyczne, wolontariat i wiele innych.  Z kolei bogaty kalendarz uroczystości szkolnych aktywizuje i integruje młodzież.

Nie ulega wątpliwości, że hajnowskie szkoły to dobry kierunek. Wszystkim uczniom, a zwłaszcza tegorocznym maturzystom życzymy jak najlepszych wyników, zaś szkolnym "entuzjastom", by  rok szkolny 2016/2017 upłynął równie szybko jak wakacje :). Ażeby wiedzieć co i kiedy, poniżej przedstawiamy kalendarz roku szkolnego 2016/2017 ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Katarzyna Nikołajuk

 

Zmiana kalendarza roku szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Harmonogram egzaminow w 2017 roku

Rozpoczęcie roku szkolnego w ZS w Hajnówce

Rozpoczęcie roku szkolnego w ZS w Hajnówce

Rozpoczęcie roku szkolnego w ZS w Hajnówce

Rozpoczęcie roku szkolnego w ZS w Hajnówce

Rozpoczęcie roku szkolnego w ZS w Hajnówce

Rozpoczęcie roku szkolnego w ZS w Hajnówce

Rozpoczęcie roku szkolnego w ZS w Hajnówce

Rozpoczęcie roku szkolnego w ZS w Hajnówce

Rozpoczęcie roku szkolnego w LO z DNJB w Hajnówce

Rozpoczęcie roku szkolnego w LO z DNJB w Hajnówce

Rozpoczęcie roku szkolnego w LO z DNJB w Hajnówce

Rozpoczęcie roku szkolnego w LO z DNJB w Hajnówce

Rozpoczęcie roku szkolnego w LO z DNJB w Hajnówce

Rozpoczęcie roku szkolnego ZSZ w Hajnówce

Rozpoczęcie roku szkolnego ZSZ w Hajnówce

Rozpoczęcie roku szkolnego ZSZ w Hajnówce

Rozpoczęcie roku szkolnego ZSZ w Hajnówce

Rozpoczęcie roku szkolnego ZSZ w Hajnówce

Rozpoczęcie roku szkolnego ZSZ w Hajnówce

Rozpoczęcie roku szkolnego ZSZ w Hajnówce

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi