Powiat Hajnowski pozyskał ponad 14 milionów złotych na scalenia gruntów w gminie Narew i gminie Narewka

Kategoria: Informacje prasowe

Logo PROW

    Powiat Hajnowski reprezentowany przez Starostę Hajnowskiego Mirosława Romaniuka i Wicestarostę Jadwigę Dąbrowską w dniu 29 września 2016r. podpisał dwie umowy z Samorządem Województwa Podlaskiego o przyznanie pomocy w wysokości ponad 14 milionów złotych na operacje typu „Scalanie gruntów” w gminie Narew i gminie Narewka w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Logo woj. Podlaskiego, Powiatu Hajnowskiego i PROW

CEL zadania: Poprawa struktury gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów i prac poscaleniowych w miejscowościach Kotłówka, Koweła, Łopuchówka, gm. Narew oraz w miejscowości Tarnopol, gm. Narewka.
Cel szczegółowy zadania: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowanie na rynek, a także zróżnicowanie produkcji rolnej (2A).

Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym obiektu „Kotłówka i inne”: 834,1620 ha
w tym pow. gruntów rolnych: 740,0240 ha
pow. gruntów leśnych: 62,9158 ha

Operacja zostanie zrealizowana w miejscowościach: Kotłówka, Koweła, Łopuchówka, gm. Narew.

Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym obiektu „Tarnopol”: 1046,9598 ha
 w tym pow. gruntów rolnych: 330,3647 ha
pow. gruntów leśnych: 494,9325 ha

Operacja zostanie zrealizowana w miejscowości: Tarnopol, gm. Narewka.

Beneficjentowi - Powiatowi Hajnowskiemu została przyznana pomoc w wysokości:
 6 569 836,93 zł na scalanie gruntów obiektu „Kotłówka i inne”
7 869 802,49 zł na scalanie gruntów obiektu „Tarnopol”

Materiał opracowany przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Loga

Informacje z realizacji projektu:

Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie scalenia gruntów: obr. Tarnopol, obr. Kotłówka i inne.

Wykaz uczestników scalania gruntów: obiektu "Tarnopol", obiektu "Kotłówka i inne"

Zawiadomienie o zebraniu wszystkich właścicieli gruntów w obr. Tarnopol i obr. Kotłówka i inne.

Protokół z zebrania w sprawie odczytania Postanowienia Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.II.23.2015 z dn 05.01.2017 o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz wyboru rady uczestników scalenia gruntów obiektu "Kotłowka i inne"

Protokół z zebrania w sprawie odczytania Postanowienia Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.II.I.16.2012 z dn. 05.01.2017 o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz wyboru rady uczestników scalenia gruntów obiektu "Tarnopol"

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 27.02.2017, GK.6620.11.23.2015

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 27.02.2017, GK.6620.11.16.2012

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych z dnia 09.03.2017