Powiat Hajnowski pozyskał ponad 14 milionów złotych na scalenia gruntów w gminie Narew i gminie Narewka

Kategoria: Projekty Unijne

Logo PROW

    Powiat Hajnowski reprezentowany przez Starostę Hajnowskiego Mirosława Romaniuka i Wicestarostę Jadwigę Dąbrowską w dniu 29 września 2016r. podpisał dwie umowy z Samorządem Województwa Podlaskiego o przyznanie pomocy w wysokości ponad 14 milionów złotych na operacje typu „Scalanie gruntów” w gminie Narew i gminie Narewka w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Logo woj. Podlaskiego, Powiatu Hajnowskiego i PROW

CEL zadania: Poprawa struktury gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów i prac poscaleniowych w miejscowościach Kotłówka, Koweła, Łopuchówka, gm. Narew oraz w miejscowości Tarnopol, gm. Narewka.
Cel szczegółowy zadania: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowanie na rynek, a także zróżnicowanie produkcji rolnej (2A).

Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym obiektu „Kotłówka i inne”: 834,1620 ha
w tym pow. gruntów rolnych: 740,0240 ha
pow. gruntów leśnych: 62,9158 ha

Operacja zostanie zrealizowana w miejscowościach: Kotłówka, Koweła, Łopuchówka, gm. Narew.

Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym obiektu „Tarnopol”: 1046,9598 ha
 w tym pow. gruntów rolnych: 330,3647 ha
pow. gruntów leśnych: 494,9325 ha

Operacja zostanie zrealizowana w miejscowości: Tarnopol, gm. Narewka.

Beneficjentowi - Powiatowi Hajnowskiemu została przyznana pomoc w wysokości:
 6 569 836,93 zł na scalanie gruntów obiektu „Kotłówka i inne”
7 869 802,49 zł na scalanie gruntów obiektu „Tarnopol”

Materiał opracowany przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Loga

Informacje z realizacji projektu:

Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie scalenia gruntów: obr. Tarnopol, obr. Kotłówka i inne.

Wykaz uczestników scalania gruntów: obiektu "Tarnopol", obiektu "Kotłówka i inne"

Zawiadomienie o zebraniu wszystkich właścicieli gruntów w obr. Tarnopol i obr. Kotłówka i inne.

Protokół z zebrania w sprawie odczytania Postanowienia Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.II.23.2015 z dn 05.01.2017 o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz wyboru rady uczestników scalenia gruntów obiektu "Kotłowka i inne"

Protokół z zebrania w sprawie odczytania Postanowienia Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.II.I.16.2012 z dn. 05.01.2017 o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz wyboru rady uczestników scalenia gruntów obiektu "Tarnopol"

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 27.02.2017, GK.6620.11.23.2015

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 27.02.2017, GK.6620.11.16.2012

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych z dnia 09.03.2017

Zawiadomienie z dnia 23.06.2017r., GK.6620.11.23.2015:

W związku z prowadzonym postępowaniem scaleniowym obiektu „Kotłówka i inne”, gm. Narew na podstawie art. 10 ust. 1, art. 11, art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 r. poz. 700 z późn. zm.) zawiadamia się o zwołaniu zebrania ogólnego wszystkich właścicieli gruntów w obr. Kotłówka, Koweła i Łopuchówka - uczestników scalenia gruntów obiektu „Kotłówka i inne”, gm. Narew. CZYTAJ WIĘCEJ

ZAWIADOMIENIE z dnia 23.06.2017r., GK.6620.11.16.2012:
W związku z prowadzonym postępowaniem scaleniowym obiektu „Tarnopol”, gm. Narewka na podstawie art. 7 ust 3, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 r. poz. 700 z późn. zm.) zawiadamia się o zwołaniu zebrania ogólnego uczestników scalenia gruntów obiektu „Tarnopol” CZYTAJ WIĘCEJ

Postanowienie powołania komisji doradczej - obiekt Tarnopol - z dnia 29.06.2017

Postanowienie powołania komisji doradczej - obiekt Kotłówka - z dnia 29.06.2017

POSTANOWIENIE z dnia 29.06.2017r. o wszczęciu postępowania scaleniowego dotyczącego gruntów położonych na terenie obiektu „Tarnopol” w obrębie Tarnopol, gm. Narewka.

POSTANOWIENIE z dnia 30.06.2017 o wszczęciu postępowania scaleniowego dotyczącego gruntów położonych na terenie obiektu „Tarnopol” w obrębie Tarnopol, gm. Narewka.

OBWIESZCZENIE

Decyzja z dn. 10.10.2017 zatwierdzająca klasyfikację gruntów na obiekcie scaleniowym "Tarnopol"

Zawiadomienie o spotkaniu ogólnym i spotkaniu Komisji Doradczej w dniu 7.11.2017r. w Kowele - "Kotłówka i inne"

DECYZJA z dnia 18.10.2017, GK.6620.11.23.2015

___________________________________________________________________________

Zawiadomienie:

W związku z prowadzonym postępowaniem scaleniowym obiektu „Tarnopol”, gm. Narewka zawiadamia się o zwołaniu zebrania ogólnego uczestników scalenia gruntów obiektu „Tarnopol”, gm. Narewka, które odbędzie się w dniach:

 

20 –  22 lutego 2018 r. o godz. 9.00 – 14.00

w świetlicy wiejskiej w Tarnopolu

WIĘCEJ

_____________________________________________________________________________

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi