Wizyta delegacji z Nowego Sącza w Powiecie Hajnowskim

Kategoria: Informacje prasowe

528 – tyle kilometrów  dzieli Nowy Sącz (woj. małopolskie) i Powiat Hajnowski – regiony partnerskie, które rozpoczęły współpracę w styczniu 2016 r. po podpisaniu Porozumienia o współpracy partnerskiej. Od tego czasu odbyły się trzy spotkania przedstawicieli obu powiatów – ostatnie w dniach 29.09 – 02.10.2016 r., kiedy to powiat hajnowski gościł przedstawicieli z Powiatu Nowosądeckiego w osobach:

  • Marka Pławiaka – Starosty Nowosądeckiego
  • Antoniego Koszyka – Wicestarosty Nowosądeckiego
  • Franciszka Kantora – Członka Zarządu Powiatu
  • Małgorzaty Bochenek – Skarbnika Powiatu
  • Stanisława Sułkowskiego – Przewodniczącego Komisji  Turystyki i Sportu  Rady Powiatu
  • Zofii Nika – Przewodniczącego Komisji Edukacji
  • Ryszarda Poradowskiego – Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Powiatu
  • Tadeusza Zaremby – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu
  • Moniki Dziedzina – Dyrektora Biura Rady i Zarządu
  • Bożeny Mynarek – Wicedyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

            Wizyta delegacji miała charakter studyjny, ponieważ goście z Powiatu Nowosądeckiego byli u nas po raz pierwszy.  Dwudniowy pobyt otworzyło spotkanie przedstawicieli obu powiatów w sali konferencyjnej UM, w trakcie którego Starosta Powiatu Nowosądeckiego przedstawił wszystkim zgromadzonym krótką prezentację o powiecie nowosądeckim. Była ona punktem wyjścia do dyskusji na temat płaszczyzn współpracy obu regionów. W trakcie kolejnych dni przedstawiciele powiatu nowosądeckiego mieli okazję poznać warunki funkcjonowania opieki zdrowotnej i socjalnej w Powiecie Hajnowskim. Temu służyła wizyta w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hajnówce, w trakcie której dyrektor Lucyna Wawreszuk opowiedziała o zadaniach i zasadach funkcjonowania placówki, a także realizacji przez Ośrodek innowacyjnych metod edukacyjnych wspierających rozwój podopiecznych tzw. mieszkań treningowych.  Kolejnym punktem programu była wizyta w SP ZOZ w Hajnówce, w trakcie której samorządowcy z nowosądeckiego zapoznali się z informacjami z zakresu funkcjonowania placówki, w szczególności o zrealizowanych projektach z wykorzystaniem środków unijnych, programach profilaktycznych aktualnie znajdujących się w ofercie szpitala oraz planach na przyszłość.

W trakcie pobytu nasi goście przekonali się o bogactwie kulturalnym i przyrodniczym powiatu hajnowskiego. W tym celu odwiedzili Sobór Św. Trójcy w Hajnówce oraz Skit Ojca Gabriela w Odrynkach, gdzie słynny archimandryta opowiedział o historii powstania skitu i prawosławiu. Z kolei w zrozumieniu transgranicznej współpracy w różnych dziedzinach pomogła wizyta w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. Delegacja z Nowego Sącza była pod wrażeniem bogactwa walorów przyrodniczych Puszczy Białowieskiej po obu stronach granicy.

Obie strony słusznie stwierdziły, że różnorodność regionów – to bogactwo na fundamentach których można budować wspólne działania w przyszłości. Podczas wizyty nawiązane zostały bezpośrednie kontakty, zaplanowano m. in. działania związane z edukacją zawodową w tym staże, praktyki, organizację tzw. "zielonych szkół" na bazie obiektów, którymi dysponuje Powiat Nowosądecki.

Katarzyna Miszczuk

Konsultacja merytoryczna: Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego 

spotkanie w sali konferencyjnej

spotkanie w sali konferencyjnej

spotkanie w sali konferencyjnej

spotkanie w sali konferencyjnej

spotkanie w sali konferencyjnej

w skicie

w skicie

wizyta

 

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi