Kalkulator do obliczania wielkości instalacji fotowoltaicznych dla województwa podlaskiego

Kategoria: Region

Zamieszczony na tej stronie „Kalkulator do obliczania wielkości instalacji fotowoltaicznych dla województwa podlaskiego” (do pobrania jako plik Excel)został opracowany we współpracy z niemiecką Fundację Euronatur i dostosowany do realiów województwa podlaskiego. Przy jego pomocy można obliczyć wielkość i moc paneli fotowoltaicznych oraz koszty i oszczędności związane z ich zakupem oraz stosowaniem.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przewidziano wsparcie finansowe  budowy instalacji fotowoltaicznych. Wraz z systemem „opustów” przewidzianych w znowelizowanej „Ustawie o odnawialnych źródłach energii”  daje to bardzo atrakcyjną możliwość produkcji energii elektrycznej przez prosumentów. „Opust” polega na bezgotówkowym rozliczeniu z zakładem energetycznym energii zużytej w gospodarstwie domowym i wyprodukowanej w domowej mikroelektrowni. Nadwyżki wytworzonej energii są oddawane do sieci, a po roku prosument nabywa prawo do bezpłatnego odbioru 80% wprowadzonej do sieci energii. (dla zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 10 kW) lub 70% (dla mocy  większej niż 10 kW). Pozostałe 20-30% jest swoistą  "opłatą" za magazynowanie i przesył energii.  Z ekonomicznego punktu widzenia ważne jest  więc "nieprzewymiarowanie" instalacji  fotowoltaicznej  i dopasowanie jej do rzeczywistych potrzeb. Budowa zbyt małej instalacji oznacza niewystarczającą produkcję prądu, niepokrywającą potrzeb  gospodarstwa. W konsekwencji właściciel instalacji jest zmuszony dokupić brakującą ilość energii z sieci po cenie większej, niż gdyby sam ją wyprodukował we własnej instalacji. W przypadku zbyt dużej instalacji prosument wprowadzi do sieci za dużo energii w stosunku do zapotrzebowania, a nadwyżka  będzie "prezentem" dla  dystrybutora energii, gdyż operator sieci za nią nie zapłaci. Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o OZE rozliczanie w systemie „opustów”  zaczyna się od daty wprowadzenia do sieci energii elektrycznej i trwa przez 15 lat, nie dłużej niż do 31 grudnia 2035 r.

Fundacja Euronatur specjalizuje się w przedsięwzięciach dotyczących ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii  realizuje na terenie województwa podlaskiego projekt wspomagany przez niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska służący wymianie doświadczeń, wsparciu eksperckiemu podlaskich samorządów oraz transferowi know-how w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Pliki do pobrania:

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi