Starostwo Powiatowe w Hajnówce zorganizowało uczniom pouczające prelekcje pt. Narodowy Program Profilaktyki Raka Piersi

Kategoria: Informacje prasowe

zajęciaRak piersi jest jednym z najczęściej występujących chorób nowotworowych – obecnie już blisko 1/4 chorych na nowotwór kobiet słyszy taką diagnozę (21,9%)*.

Skąd tak zatrważające dane mimo ogromnego postępu medycyny i profilaktyki? Zanim zaczniemy doszukiwać się dziury w budżecie NFZ, zastanówmy się co robimy na rzecz swojego zdrowia we własnym zakresie? Czy przestrzegamy zasad zdrowego trybu życia i badamy się regularnie? Jest to o tyle istotne, ponieważ profilaktyczna lekkomyślność może kosztować człowieka zdrowie a nawet życie – i to bez wzglądu na wiek. Rak to nie choroba ludzi starszych – bo choć wiek sprzyja rozwojowi choroby, to nowotwory coraz częściej umykają statystycznym stereotypom. W Polsce rak piersi rozpoznawany jest najczęściej u kobiet w wieku 50–69 lat, ale niestety – nowotwór dotyka coraz młodsze kobiety, rozwijając się wówczas u osób w pełni aktywnych zawodowo i społecznie. Choć nowotwór piersi jest jednym z najczęściej diagnozowanym u kobiet, jest to zarazem jeden z nowotworów najlepiej poznanych – w zakresie epidemiologii i profilaktyki, a równocześnie jest  nowotworem, dla którego dostępne są liczne propozycje terapeutyczne, umożliwiające często całkowity powrót do zdrowia. By zapobiegać rozwojowi choroby i zniwelować jej negatywne skutki dla zdrowia (zbyt późno wykryty nowotwór może skutkować przerzutem) wystarczy jedynie regularnie się badać – także samodzielnie. O tym, jak to robić, opowiedziała uczniom z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce Pani Katarzyna Maksimowicz z Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej. 29 listopada w placówkach prowadzonych przez powiat hajnowski odbyły się pouczające prelekcje dotyczące profilaktyki raka piersi.  Inicjatorem akcji jest Starostwo Powiatowe w Hajnówce. W trakcie pouczających wykładów grupa ok. 130 uczniów zapoznała się z programami profilaktycznymi dotyczącymi raka piersi, sposobami leczenia i zasadami samobadania. Dzięki fantomom do badania fizykalnego w kierunku raka piersi, zakupionym przez starostwo, każdy zainteresowany mógł teorię samodzielnego badania przetestować w praktyce -  za wskazówkami Pani Maksimowicz. Ażeby przekazana wiedza utrwaliła się, wśród uczniów rozpowszechniono materiały dydaktyczne Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Hajnówce oraz Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej, dotyczące profilaktyki przeciwnowotworowej.

Obok uczniów, w prelekcji wzięły udział Wicestarosta Pani Jadwiga Dąbrowska, inspektor ds. zdrowia w starostwie Pani Danuta Ługowoj, przedstawicielka PSSE w Hajnówce Zenaida Barduszko. Dzisiejsze prelekcje uświadomiły słuchaczom jak cenną wartością jest zdrowie. Każdy nowotwór to osobista tragedia, trauma, z którą niestety muszą się zmierzyć przeważnie całe rodziny. A której można uniknąć – odpowiednia profilaktyka i regularne badania minimalizują ryzyko utraty zdrowia, co doskonale zobrazowała prelekcja Pani Maksimowicz. Cieszę się, że nasza inicjatywa zyskała poparcie Białostockiego Centrum Centrum Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej, chciałabym podziękować Pani Maksimowicz za cenne rady i wskazówki oraz perfekcyjnie przeprowadzoną prezentacje. Mam nadzieje, że wykłady uzmysłowiły młodym ludziom, jak ważna jest samokontrola swojego zdrowia.- podsumowuje prelekcje Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska.

Prelekcje nt. diagnostyki raka piersi wpisują się w profilaktykę prozdrowotną, realizowaną przez starostwo. Powiat Hajnowski aktywnie włącza się w promocję zdrowia na terenie powiatu. Najważniejsze działania zrealizowane w 2016 roku:

- akcja profilaktyczna „Zdążyć przed cukrzycą” - w ramach tego mieszkańcy wszystkich gmin powiatu  hajnowskiego mogą bezpłatnie przebadać się oraz wziąć udział w konsultacjach z lekarzem w kierunku rozpoznania cukrzycy. Ponadto każdy zainteresowany może sprawdzić ciśnienie krwi oraz wskaźnik BMI. Akcja jest cyklicznie organizowana przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce oraz Polskie Stowarzyszenie  Diabetyków Oddział Rejonowy w Hajnówce.

- działania edukacyjne skierowane do młodzieży: organizacja powiatowego etapu konkursu wiedzy o AIDS, powiatowego konkursu „Czy palenie szkodzi?”, współorganizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, prelekcje profilaktyczne w szkołach ponadgimnazjalnych na temat zachowań ryzykownych i cukrzycy, wspieranie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

Zarówno prelekcje jak też inne działania zmierzające ku zwiększeniu świadomości zdrowotnej wśród uczniów i mieszkańców powiatu będą kontynuowane w 2017 roku.

 

*http://onkologia.org.pl/nowotwory-piersi-kobiet/ - dane za rok 2013

Katarzyna Miszczuk,

konsultacja merytoryczna – Danuta Ługowoj

spotkanie informacyjne

spotkanie informacyjne

spotkanie informacyjne

spotkanie informacyjne

spotkanie informacyjne

spotkanie informacyjne

spotkanie informacyjne

spotkanie informacyjne

spotkanie informacyjne

spotkanie informacyjne

spotkanie informacyjne

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

Hajnowski Dom Kultury ogłasza  XI PRZEGLĄD NA HAFT I KORONKĘ – Powiatu Hajnowskiego 2018

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Spotkajmy się na ławeczce – czyli promocja książki, 16.03.2018

                     Więcej zapowiedzi