Uroczyste otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej oraz Oddziału Wewnętrznego z pododdziałem opieki kardiologicznej

Kategoria: Informacje prasowe

wręczenie akredytacjiPiątego grudnia br. w hajnowskim SP ZOZ miało miejsce uroczyste otwarcie Oddziału Wewnętrznego z pododdziałem opieki kardiologicznej oraz Dziennego Domu Opieki Medycznej.

Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości, z Wojewodą Podlaskim Bohdanem Paszkowskim na czele. Wojewoda dokonał wręczenia certyfikatu akredytacyjnego przyznanego przez Ministra Zdrowia, a także - wraz ze Starostą Hajnowskim Mirosławem Romaniukiem - uroczystego otwarcia  oddziałów.  Dzienne domy opieki medycznej to nowy rodzaj placówek medycznych, które Ministerstwo Zdrowia uruchamia, korzystając z unijnych funduszy. Cieszę się, że w powiecie hajnowskim funkcjonować będzie placówka przystosowana do codziennego wsparcia osób starszych. Słowa uznania kieruję do Dyrektora Grzegorza Tomaszuka oraz  wszystkich pracowników szpitala którzy nie boją się wyzwań. Bez ich zaangażowania i wysiłku wkładanego w codzienne obowiązki, nie cieszylibyśmy się dzisiejszym sukcesem – mówi Starosta Mirosław Romaniuk.

A sukces jest i to nie mały – Dzienny Dom Opieki Społecznej przy SP ZOZ to drugi taki ośrodek w województwie podlaskim. Jest jednym z 54 podmiotów, które otrzymało dofinansowanie Ministerstwa Zdrowia. Umowa z Ministerstwem o dofinansowanie na utworzenie Dziennych Domów Opieki Medycznej podpisana została 23 czerwca 2016r. Łączna wartość projektu zamyka się w kwocie ponad 1 mln zł, w tym środki europejskie to ponad  868 tyś. zł , środki dotacji celowej –  131 tyś. zł, wkład własny - ponad  30 tyś.  Szpital dodatkowo poniósł koszty adaptacji pomieszczeń w wysokości  442 tyś. zł. – przy wsparciu darczyńców (lista). Dzięki uzyskanym środkom finansowym, od pierwszego grudnia br. przy SP ZOZ funkcjonuje ośrodek świadczący wsparcie osobom starszym. Najważniejszym zadaniem Domu jest  rehabilitacja lecznicza przeznaczona dla osób niesamodzielnych, zwłaszcza po 65 r.ż. w celu przywrócenia sprawności i zdolności do funkcjonowania w środowisku. Szeroki katalog usług, z których będą mogli korzystać pacjenci: codziennej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, opiekuńczej, usług rehabilitacyjnych oraz innych wspomagających usług medycznych i edukacyjnych, wesprze podopiecznych Domu w rehabilitacji zdrowotnej i społecznej.

Z usług Dziennego Domu będą mogły skorzystać:

-osoby bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki;

pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną oraz kompleksowych działań usprawniających;

-osoby, którym w okresie 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego;

-osoby niesamodzielne, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie pod opieką  POZ i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają hospitalizacji.

W Dzienny Domu Opieki Medycznej jednocześnie będzie mogło przebywać 12 pacjentów. Podstawą przyjęcia jest skierowanie, które wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu (dotyczy pacjentów bezpośrednio  po leczeniu szpitalnym) oraz karta oceny stanu klinicznego z zastosowaniem skali  Barthel’a.

W trakcie uroczystości dokonano również uroczystego otwarcia oddziału wewnętrznego z pododdziałem opieki kardiologicznej. Pododdział rehabilitacji kardiologicznej funkcjonuje od lipca tego roku. W zakresie oferowanych świadczeń znajduje się: kinezyterapia, w tym: ćwiczenia ogólnousprawniające, oddechowe, trening oporowy, wytrzymałościowy na ergometrach rowerowych, kinezyterapia indywidualna, fizykoterapia, zajęcia z psychologiem, porady dietetyczne, testy wysiłkowe, badanie echokardiograficzne, monitoring EKG  EKG metodą Holtera. Z szerokiego wachlarza usług medycznych będą mogli skorzystać pacjenci :

- u których zdiagnozowano przewlekłą niewydolność serca, chorobę wieńcową i zawał serca;

- którzy przebyli zabieg kardiochirurgiczny obejmujący wymianę zastawki lub pomostowanie aortalno wieńcowe. Hospitalizacje planowe są po uprzednim ustaleniu miejsca. Rehabilitacji wynosi od 6 do 8 tygodni. Koszt remontu oddziału wewnętrznego z pododdziałem opieki kardiologicznej zamknął się w kwocie 1 300 000zł.

Dzięki intensywnej pracy, hajnowski SP ZOZ sukcesywnie poszerza ofertę świadczonych usług medycznych,  przekształcając się tym samym się w nowoczesny ośrodek. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Katarzyna Miszczuk

W publikacji wykorzystano materiały SP ZOZ w Hajnówce

zaproszeni goście

zaproszeni goście

Przemawia dyrektor SP ZOZ

Wręczenie akredytacji

Wręczenie podziękowań

Podziękowania darczyńcom

Uroczyste otwarcie

Uroczyste otwarcie

święcenie

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi