Zapraszamy do udziału w Progranie Korekcyjno – Edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie

Kategoria: Ogłoszenia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce zaprasza osoby z terenu Powiatu Hajnowskiego do wzięcia udziału w 2017 r. w programie korekcyjno - edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program adresowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym:

  • osób wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
  • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
  • osób, które zgłoszą się do uczestnictwa w/w programie w wyniku innych okoliczności.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone w ramach programu mają na celu:

  • powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy, czyli udzielanie pomocy w zmianie zachowań agresywnych,
  • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie oraz kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie,
  • nabycie umiejętności w zakresie komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy,
  • uzyskiwanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Program pomoże rozwinąć umiejętności porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy.

Uczestnictwo w grupie jest bezpłatne.

Rekrutacja do programu prowadzona będzie do kwietnia 2017 r.

Szczegółowe informacje możesz uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce osobiście lub pod numerem telefonu: 85 6823642, mailem: pcpr@powiat.hajnowka.pl

Zachęcamy do wzięcia udziału w programie.

Hajnówka, 14 grudnia 2016 r.

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Piosenka Białoruska 2018 – 11.02.2018

KINO CINEMA LUMIERE w Hajnówce, 12.02.2018

 

                     Więcej zapowiedzi