200 mln zł na wsparcie turystyki w Polsce Wschodniej

Kategoria: fundusze unijne

Ministerstwo Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) zawarły umowę na realizację programu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”. Dzięki porozumieniu mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży turystycznej i okołoturystycznej będą mogły uzyskać preferencyjne pożyczki na inwestycje w Polsce Wschodniej. Pośrednicy finansowi, wybrani w konkurencyjnej procedurze przez BGK, udzielą zwrotnego wsparcia przedsiębiorcom.

Środki, które zostaną udostępnione przedsiębiorcom, pochodzą z funduszy europejskich poprzedniej perspektywy. Są to spłaty wsparcia zwrotnego udzielanego w projekcie pn. Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej . BGK zrealizował to przedsięwzięcie w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (PO RPW) dysponując kwotą blisko 200 mln zł. Po realizacji projektu środki straciły walor środków unijnych i jako krajowe środki pozabudżetowe pozostają w dyspozycji Ministra Rozwoju.

Na mocy podpisanej dziś umowy 200 mln zł ponownie trafi na rynek. Pieniądze wesprą instrumentami finansowymi mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej. Pożyczki udzielone na preferencyjnych warunkach, umożliwią firmom nowe inwestycje, dzięki którym pieniądze po raz kolejny skutecznie zapracują w gospodarce – zaznaczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

- Zależy nam na wywołaniu trwałej zmiany w strukturze gospodarki i zatrudnienia Polski Wschodniej, co wymaga kontynuowania dedykowanego wsparcia, w tym wykorzystywania różnych form finansowania – powiedział Przemysław Cieszyński, członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. - Rozwój turystyki przyczynia się do wzrostu dynamiki wzrostu gospodarczego tego regionu, a proponowane produkty finansowe będą skierowane właśnie do MŚP prowadzących działalność w obszarze turystyki – dodał Cieszyński.

W późniejszym etapie będzie możliwe również udzielanie wsparcia w formie innych instrumentów finansowych np. poręczeń i wejść kapitałowych, o ile zapotrzebowanie na tego typu inwestycje będzie zgłaszane przez przedsiębiorców.

Turystyka siłą napędową gospodarki Polski Wschodniej

Z pomocy finansowej będą mogły skorzystać MŚP z Polski Wschodniej, działające w branży turystycznej lub okołoturystycznej.

– Wspieranie działań na rzecz rozwoju tzw. przemysłu wolnego czasu (turystyka, sport, branża kulturalna, medyczna), wykorzystującego wewnętrzny potencjał gospodarczy to jedno z założeń Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – podkreślił wiceszef resortu. – Rozwój oferty usług turystycznych, edukacyjnych czy zdrowotnych to ogromna szansa na rozwój przedsiębiorczości szczególnie na obszarach wiejskich makroregionu – dodał.

Firmy mają szansę otrzymać dodatkowy kapitał na:

• budowę i remont obiektów infrastruktury uzdrowisk, związanej z rozwojem funkcji leczniczo - wypoczynkowych na terenach gmin uzdrowiskowych;
• budowę lub rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej rozumianej, jako kompleksowa oferta usług turystycznych;
• wsparcie projektów w obszarze turystyki polegających na zwiększeniu jakości świadczonych usług i infrastruktury turystycznej;
• produkcję i sprzedaż ekologicznej żywności;
• tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego;
• powstanie i rozwój produktów regionalnych i tradycyjnych;
• przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło;
• budowa i rozbudowa obiektów noclegowych.

W przypadku wsparcia obiektów preferowane będą obiekty posiadające lub ubiegające się o status „Miejsca Przyjaznego Rowerzystom” w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo.

Oczekujemy, że wparcie przyczyni się do poszerzenia oferty produktów i usług oraz wpłynie na wydłużenie sezonu turystycznego, co przełoży się na korzyści ekonomiczne zarówno dla przedsiębiorców, jak i całego makroregionu – zaznaczył wiceszef resortu.

Przetarg na wybór pośredników finansowych, którzy będą udzielać przedsiębiorcom zwrotnego wsparcia odbędzie się pod koniec pierwszego kwartału 2017 r. O postępach w realizacji programu będzie można przeczytać na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju (www.mr.gov.pl) i Banku Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.pl). Strategia będzie realizowana przez 10 lat, do 31 stycznia 2027 r.

________________________________________

*** Program „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” jest kontynuacją wsparcia sektora turystyki w Polsce Wschodniej. W ramach PO RPW powstał unikalny Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo (www.greenvelo.pl), o długości ponad 2 tys. km, łączący pięć województw Polski Wschodniej. Z tych samych środków Polska Organizacja Turystyczna zrealizowała program promocji turystycznej makroregionu, obejmujący m.in. kampanię reklamową i portal www.pieknywschod.pl, poświęcony atrakcjom turystycznym w Polsce Wschodniej. Łączna wartość projektów przekroczyła 350 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniosło blisko 290 mln zł.

Za: Ministerstwo Rozwoju
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/200-mln-zl-na-wsparcie-turystyki-w-polsce-wschodniej/

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi