Fundusze unijne - dowiedz się więcej

Kategoria: fundusze unijne

Aktualności:

2017 r.:

Zaproszenie do udziału w szkoleniu zawodowym - Fabryka Świadomej Kariery:Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Lokalna Grupa Działania zamierza w najbliższym czasie ogłosić nabory

Nabór wniosków na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój"

„PODLASKI POZARZĄDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI – II edycja ”

Projekt "Wsparcie na starcie" - załóż własną działalność gospodarczą!

Otrzymałeś wypowiedzenie umowy? Skorzystaj z pomocy!

Jesteś bezrobotny? Skorzystaj - Staż za granicą

Osoby niepracujące w wieku 15-29 lat zapraszamy do udziału w projekcie "Od bierności do aktywności"

LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” edycja 2017

DYŻUR KONSULTANTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH - 5.04.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 6/2017/EFS

Projekt pt. „Szansa w integracji" - weź udział!

ZAPROSZENIE na bezpłatne warsztaty edukacyjne - projekty dla grup defaworyzowanych

100 tys. zł na działalność pozarolniczą na obszarach wiejskich

Dotacje na Start. Subregion bielski 37 100,00 - wniosek aplikacyjny do pobrania

Bezpłatne szkolenie na temat: Zasad wypełniania wniosku o przyznanie płatności bez pośrednich i ONW na rok 2017 oraz niektórych działań pomocowych z PROW 2014- 2020

 

SPOTKANIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

baner Regionlany Serwis Województwa Podlaskiego100 milionów złotych na energetykę odnawialną

Chcesz założyć własny biznes ale nie wiesz od czego zacząć? Weź udział w projekcie „Startuj w Biznesie. Subregion bielski”

Uzyskaj bezzwrotną dotację na założenie firmy! Spotkanie informacyjne sotyczące udziału w projekcie, 10.02.2017

Program Polska Białoruś Ukraina 2014-2020LGD Puszcza Białowieska ogłasza nabór. Ubiegaj się o środki na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

 

Podlaski Fundusz Przedsiębiorczości LGD ogłasza nabór. Ubiegaj się o środki na rozwijanie działalności gospodraczej

LGD ogłasza nabór. Ubiegaj się o środki na podejmowanie działalności gospodarczej

 

bez_tytulu_20.jpgBezpłatne seminarium informacyjne pt."Dotacje dla przedsiębiorców, perspektywa finansowa 2014 - 2020"

Prawie 17 mln PLN pożyczek dla podlaskich przedsiębiorców

Podlaska fundacja Rozowju Regionlanego200 mln zł na wsparcie turystyki w Polsce Wschodniej

Równać Szanse 2017

Projekt "Młode perspektywy – wsparcie osób młodych z terenów powiatów bielskiego, wysokomazowieckiego, hajnowskiego oraz siemiatyckiego"

lgd.jpg