Prawie 17 mln PLN pożyczek dla podlaskich przedsiębiorców

Kategoria: fundusze unijne

Prawie 17 mln PLN pożyczek dla podlaskich przedsiębiorców!
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zrealizowała kolejny projekt ze środków unijnych!

Start i rozwój – pożyczki dla mikro małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podlaskiego”.

Rok 2016 był kolejnym okresem znacznego zwiększenia aktywności pożyczkowej Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Fundusz pożyczkowy PFRR udzielił 84 pożyczki na kwotę prawie 17 mln PLN co daje ponad 40% wzrost w stosunku do roku 2015.

Od stycznia do listopada 2016 roku ze środków RPO WP realizowany był projekt:
„Start i rozwój – pożyczki dla mikro małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podlaskiego”.

W ramach ww. działania zostało rozdysponowane ponad 15 mln PLN pożyczek z oprocentowaniem 0%. Oferta funduszu pożyczkowego PFRR kierowana jest do mikro, małych i średnich firm z terenu naszego województwa. Największą grupę pożyczkobiorców stanowią mikro i mali przedsiębiorcy z dużym udziałem firm dopiero rozpoczynających działalność. Dominującą branżą są usługi. Pożyczki były przeznaczane przede wszystkim na inwestycje: zakup maszyn i urządzeń, nieruchomości, modernizację. Powstało wiele miejsc pracy, firmy pozyskały nowe rynki zbytu, rozszerzyły zakres oferowanych usług i unowocześniły ofertę. Pożyczki za 0% cieszyły się ogromną popularnością – projekt został zrealizowany w okresie krótszym niż zakładano.

W 2017 roku fundusz pożyczkowy PFRR kontynuuje swoją działalność. Fundacja dysponuje kapitałem z przeznaczeniem na pożyczki dla firm z różnych źródeł. Są to zarówno środki własne ale również fundusze udostępnione w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Nadal są dostępne pożyczki za 0% z przeznaczeniem na cele inwestycyjne (zakup nieruchomości, budowa, rozbudowa, modernizacja, remont, zakup maszyn i urządzeń itp.). Uwaga! – mogą to być również urządzenia i maszyny używane. Nie ma wymogu innowacyjności.

Pożyczki te udzielane są ze środków RPO WP. Ze względu na ograniczoną wielkość środków maksymalna kwota pożyczki została obniżona do 250 000 PLN.

Warunki pożyczki:

  • oprocentowanie 0%

  • maksymalna kwota 250.000 PLN

  • prowizja od 1% do 5% (uzależniona od okresu kredytowania: 1 rok-1%, 2 lata-2%, … 5 lat-5%)

  • okres kredytowania do 60 miesięcy

  • karencja do 6 miesięcy

Przedsiębiorcy którzy potrzebują środków na kapitał obrotowy mogą również skorzystać z oferty funduszu pożyczkowego PFRR. Dostępne są pożyczki do kwoty 230 tys. PLN. Oprocentowanie ww. pożyczek jest oparte na stopie referencyjnej Komisji Europejskiej.

Jak skorzystać z pożyczki PFRR:

Wszelkie niezbędne dokumenty są dostępne do pobrania na stronie: www.pozyczkowy.com.pl .
W każdej chwili można skontaktować się z doradcą i umówić na spotkanie w siedzibie PFRR, ul. Starobojarska 15. Tel. 85 74 08 668/671.

Agnieszka Kurajew
Dyrektor Funduszu Pożyczkowego
Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

Tel. 509 555 230

e-mail: Kurajew@pfrr.pl

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi