Uzyskaj bezzwrotną dotację na założenie firmy! Spotkanie informacyjne dotyczące udziału w projekcie, 10.02.2017

Kategoria: fundusze unijne

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt "Dotacje na start - Startuj w Biznesie. Subregion bielski"

Dnia 10 lutego 2017 roku w Hajnówce odbędzie się spotkanie inforacyjne o projekcie. Spotkanie informacyjne skierowane jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, którzy chcą dowiedzieć się jak skorzystać z bezzwrotnej dotacji w kwocie 37 100 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2017 roku z projektu Startuj w biznesie. Subregion bielski, którego celem jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia mieszkańców subregionu bielskiego, który obejmuje powiat bielski, powiat hajnowski, powiat siemiatycki oraz gminy: Gródek, Michałowo, Poświętne i Suraż.

Kartę zgłoszenia udziału w spotkaniu informacyjnym prosimy przesłać faksem na nr 85 682 51 87, e-mailem: orzechowska@pfrr.pl lub pocztą (Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Ks. I. Wierobieja 30 lok. 18, 17-200 Hajnówka) do dnia 08 lutego 2017.

Uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona (30 miejsc). O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkanie informacyjne organizowane jest w ramach projektu "Startuj w Biznesie. Subregion bielski" w ramach Działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

Dodatkowych informacji udziela Pani Alicja Orzechowska tel. 85 682 51 87, 604 079 262
e-mail: <orzechowska@pfrr.pl> orzechowska@pfrr.pl

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w spotkaniu.

Więcej na http://startujwbiznesie.pl/

 

Alicja Orzechowska
Doradca przedsiębiorczości

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego/Podlaska Regional Development
Foundation

ZAŁĄCZNIKI:

Zaproszenie

Program

Karta zgłoszenia

logówki

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi