100 milionów złotych na energetykę odnawialną

Kategoria: fundusze unijne

Od 3 marca będzie można składać wnioski w ramach konkursu dotyczącego energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii.

Na co można otrzymać dofinasowanie? Na instalację ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, także jednorodzinnych. Wsparciem mogą być też objęte inwestycje polegające na budowie nowych lub zwiększeniu mocy już istniejących jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (biomasy, biogazu, słońca, wody i ziemi) wraz podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej (w tym na własne potrzeby). Na dofinansowanie mogą również liczyć projekty dotyczące rozwoju infrastruktury potrzebnej do wytwarzania biokomponentów i biopaliw produkowanych z surowców odpadowych i pozostałości z produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego.

A kto może ubiegać się o dotacje? Są to m.in. samorządy, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe czy producenci rolni i spółdzielnie rolnicze.

Budżet konkursu to aż 100 mln zł. Nabór potrwa do 14 kwietnia, a jego rozstrzygniecie planowane jest na lipiec 2017 roku.

Więcej informacji na www.rpo.wrotapodlasia.pl

za: wrotapodlasia.pl