KOMUNIKAT o obowiązku sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych

Kategoria: Komunikaty, ostrzeżenia

W związku z koniecznością dostosowania stanu technicznego obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Hajnówce przypomina właścicielom, zarządcom i użytkownikom obiektów budowlanych o ciążących na nich obowiązkach związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych, o których mowa w art. 61, 62 i 70 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. i Nr 156, poz. 1118 z późn. Zm.), a w szczególności sprawdzaniu stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz usuwaniu nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, bądź środowiska, np. pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznych, albo zatrucie gazem.

Jednoczenie informuje, że zgodnie z art. 62 ust. 6 ustawy - Prawo budowlane kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzić w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych - osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, natomiast w odniesieniu do kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych - wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Hajnówce
');
//-->

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi