Zapraszamy do składnia dokumentów rekrutacyjnych do projektu "Startuj w Biznesie"

Kategoria: fundusze unijne

Od 9 lutego 2017 r. ruszyła rekrutacja do projektu - Startuj w biznesie. Subregion bielski. Dokumenty rekrutacyjne można składać do 10 marca 2017 r. do godz. 16.00. do  jednego z biur Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego:

  • Bielsk Podlaski - ul. Mickiewicza 31 pok. 14, 17-100 Bielsk Podlaski
  • Hajnówka - ul. Ks. I. Wierobieja 30/18, 17-200 Hajnówka
  • Białystok - ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok

 

 Projekt ma na celu rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w okresie do
31 grudnia 2018 r., poprzez utworzenie 28 nowych miejsc pracy i utrzymanie ich przez okres minimum 12 miesięcy przez mieszkańców subregionu bielskiego pozostających w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (osoby od 30 roku życia bezrobotne, nieaktywne zawodowo, poszukujące pracy, spełniające jednocześnie min. 1 kryterium: osoby w wieku 50+, kobiety, niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni oraz osoby o niskich kwalifikacjach). Projekt obejmuje mieszkańców subregionu bielskiego, w skład którego wchodzą:

 

  • powiat bielski
  • powiat hajnowski
  • powiat siemiatycki
  • gminy: Gródek, Michałowo, Poświętne i Suraż                                                                                                     

Całkowita wartość projektu wynosi 1 345 000,80 zł, płatność ze środków europejskich wynosi 1 143 250,68zł. W wyniku realizacji projektu zostanie uruchomionych 28 nowych przedsiębiorstw. Więcej informacji o rekrutacji i projekcie jest dostępnych pod adresem http://startujwbiznesie.pl/rekrutacja/

źródło: Urząd Miasta Hajnówka