ZAPROSZENIE na szkolenia dla osób 65 +

Kategoria: zaproszenie

„Fundacja Edukacja Bez Barier – Fundacja na Rzecz Rozwoju Edukacji w Polsce” składa wniosek w konkursie unijnym – projekt 3.1 Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (II nabór) Polska Cyfrowa. Realizacja projektu planowana jest na okres 01.2018 do 12.2020. Projekt jest skierowany głównie do osób 65+ z terenu województwa podlaskiego.

W ramach projektu uczestnicy odbędą cykl 15 bezpłatnych szkoleń z kompetencji cyfrowych, m.in. obsługa tabletu, korzystanie z Internetu, obsługa komunikatorów internetowych, korzystanie z usług medycznych online, bankowość elektroniczna, itp.  Po odbyciu szkoleń uczestnicy wezmą udział w 3 spotkaniach animacyjnych, podczas których będą wykorzystywać zdobyte umiejętności np. poprzez przygotowywanie albumów elektronicznych (foto książki). Uczestnicy w ramach szkoleń otrzymają również dodatkowe materiały pomocnicze w tym podręcznik. W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli do dyspozycji tablety, drukarki i aparaty cyfrowe, których obsługi będą się uczyli i z których będą intensywnie korzystać.

W ramach organizowanych szkoleń uczestnicy będą mieli zapewniony catering oraz zwrot kosztów dojazdu (jeśli szkolenia będą odbywały się poza ich miejscem zamieszkania).  O miejscach szkoleń będzie decydowała liczba uczestników z danej miejscowości (minimum 10 osób zgłoszonych). Całkowity koszt obsługi szkolenia, wynajęcia Sali jest po stronie Fundacji.

Jeśli projekt otrzyma dofinansowanie, szkolenia zostaną zorganizowane na terenie Gmin, które na etapie składania wniosku o dofinansowanie zadeklarują współpracę (podpisanie Porozumienia o współpracy) .

Poza aktywizacją i podniesieniem kompetencji cyfrowych mieszkańców w wieku 65+ z terenu gminy, punktom PIAP (Publiczne Punkty Dostępu do Internetu) w wybranych gminach przewidziano przekazanie po zakończeniu projektu sprzęt, z którego w trakcie szkoleń uczestnicy będą korzystali – w tym przede wszystkim tablety, drukarki, aparaty cyfrowe i projektory multimedialne. Liczba sprzętu przekazanego dla danego PIAP będzie proporcjonalna do liczby uczestników projektu, w myśl zasady: im więcej uczestników 65+ z terenu gminy, tym więcej przekazanego sprzętu.

Jeśli są Państwo zainteresowani podjęciem współpracy z Fundacją, proszę o przesłanie do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku załączonego formularza na adres: monika.jodlowska@rops-bialystok.pl  z informacją o szacunkowej liczbie uczestników 65+ z terenu Państwa Gminy, jaką są w stanie Państwo zadeklarować do udziału w projekcie, w terminie do 31 marca 2017 rok

Monika Jodłowska

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

NAJCĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

  1. Czy zamiast szkoleń z obsługi tabletów mogłyby być szkolenia z aparatów cyfrowych?

Szkolenie z obsługi sprzętu to tylko część z 15 szkoleń. Na szkoleniach nie będziemy skupiać się głównie na sprzęcie, ale także na umiejętności korzystania z Internetu w zależności od różnych potrzeb (bankowość elektroniczna, komunikatory online, tele medycyna). Na szkoleniach i animacjach przewidujemy również tematy, w których będą wykorzystywane drukarki, skanery, aparaty cyfrowe.

 

  1. Czy zamiast tabletów mogą być laptopy?

Koszt zakupu tabletów jest kosztem kwalifikowalnym i na umiejętność korzystania z tabletów jest kładziony nacisk w projekcie. Zakup laptopów nie jest kosztem kwalifikowalnym.

 

  1. Jakie są założenia projektu? Jak długo trwa? Ilość wykładów, warsztatów? Częstotliwość spotkań? Miejsce realizacji? Wyposażenie w sprzęt/kto zapewnia?

Planowany okres realizacji to 3 lata od 01.2018 do 12.2020.

Każda grupa szkoleniowa (grupy max. 10 osobowe) w ramach projektu odbędzie 15 szkoleń 3-4 godzinnych, które będą się odbywały z częstotliwością co dwa tygodnie – jeśli grupa zadeklaruje potrzebę zwiększenia częstotliwości, wówczas będzie możliwość organizacji szkoleń co tydzień.

W okresie 3 miesięcy po zakończeniu szkoleń odbędą się animacje. W okresie 3 miesięcy zostaną zorganizowane co najmniej 3 spotkania animacyjne dla każdej grupy.

Zarówno szkolenia, jak i animacje będą się odbywały na terenie gminy z której pochodzą uczestnicy projektu. Będą to miejsca znane osobom 65+, znajdujące się w racjonalnym zasięgu komunikacyjnym tych osób, np. biblioteki, świetlice, domy kultury, uniwersytety trzeciego wieku.

 

  1. Czy Uczestnicy szkoleń mogą zabrać sprzęt do domu?

W ramach projektu nie przewiduje się przekazania sprzętu dla uczestników szkoleń. Sprzęt po projekcie zostanie przekazany wybranym punktom PIAP z terenu gmin objętych projektem, do których uczestnicy projektu będą mieli dostęp.

 

  1. Czy Uczestnicy szkoleń/Instytucje będą ponosiły jakiekolwiek koszty?

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Jeśli w uzasadnionych przypadkach konieczny będzie dojazd uczestnika na szkolenia (chociaż takich sytuacji raczej nie będziemy zakładali) wówczas koszty dojazdu zostaną uczestnikowi zwrócone. Ponadto uczestnicy dostaną materiały szkoleniowe i poczęstunek w trakcie szkoleń.

Wszelkie koszty pokrywane są przez Wnioskodawcę.

 

 

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

Hajnowski Dom Kultury ogłasza  XI PRZEGLĄD NA HAFT I KORONKĘ – Powiatu Hajnowskiego 2018

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Spotkajmy się na ławeczce – czyli promocja książki, 16.03.2018

                     Więcej zapowiedzi