Najlepsza decyzja – jaka? Przyjdź do „polaka! Dzień otwarty w Zespole Szkół Ogólnokształcących

Kategoria: Oświata

Już za chwilę przed przyszłymi gimnazjalistami oraz licealistami trudny wybór szkoły, w której przygotowywać się będą do kolejnego etapu w swoimi życiu– egzaminu dojrzałości lub egzaminu zawodowego. Decyzja, którą podejmą zaważy o ich przyszłej karierze zawodowej, stąd jest tak ważna. O tym czy to Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce jest tą wymarzoną szkołą, przyszyli adepci mogli przekonać się 16 marca br. podczas zorganizowanego „dnia otwartego”, na który zaproszono szkoły z terenu powiatu hajnowskiego. Najlepsza decyzja – jaka? Przyjdź do „polaka”- pod takim hasłem I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie rozpoczęło rekrutację na rok szkolny 2017/2018.

Dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych przygotowano wiele atrakcji – na początek prezentację przedstawiającą ofertę kształcenia. Od roku szkolnego uczniowie liceum będą sami decydować o wyborze przedmiotów rozszerzonych, zgodnie z zainteresowaniami i ewentualnymi planami na przyszłość. Na nowy rok szkolny przygotowano liczne niespodzianki. Szkoła oferuje nauczanie trzech przedmiotów rozszerzonych w każdej klasie, których wyboru uczeń dokonuje już na etapie rekrutacji. Przyszli adepci sami dokonują także  wyboru języka obcego zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym z pośród języków: rosyjski, angielski, niemiecki. Nauka języków odbywa się w systemie międzyoddziałowym z podziałem na grupy pod względem stopnia zaawansowania. Nauczanie przedmiotów rozszerzonych odbywa się od klasy pierwszej – uczeń jest więc dobrze przygotowywany do egzaminów zewnętrznych. W nowym roku szkolnym przyszli adepci mogą dokonać wybory pomiędzy intersującymi profilami:

-profil Medyczny : absolwent tej klasy przygotowany będzie do podjęcia studiów medycznych i przyrodniczych. Rozszerzony program nauczania obejmuje biologię, chemię lub fizykę i wybrany język obcy. Przedmiotem uzupełniającym jest ratownictwo medyczne. Podczas realizacji nauczania na tym kierunku szkoła oferuje współpracę z Uniwersytetem medycznym w Białymstoku oraz z Uniwersytetem w Białymstoku, wydział Biologiczno-Medyczny.
-profil Ekonomiczny: Jest to klasa z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki z astronomią lub geografii  i języka angielskiego. Niezbędnym elementem wykształcenia w karierze zawodowej każdego inżyniera, naukowca czy kadry zarządzające przedsiębiorstwem jest biegła znajomość języka obcego. Rozszerzenie języka angielskiego realizowane jest od klasy pierwszej. Rozszerzony program nauczania obejmuje matematykę, fizykę lub geografię, język obcy. Przedmiotem uzupełniającym będzie ekonomia w praktyce. Program nauczania obejmuje współpracę z Politechniką Białostocką. Absolwent klasy będzie przygotowany do studiowania na kierunkach politechnicznych i ścisłych, np. budownictwo, automatyka i robotyka, fizyka techniczna, jądrowa lub medyczna

-profil Mundurowy, w której program edukacyjny zakłada współpracę ze specjalistami w dziedzinie służb mundurowych i dodatkowe zajęcia sprawnościowe przygotowujące do rekrutacji do służb mundurowych. Uczniów tej klasy obowiązywać będzie noszenie munduru podczas zajęć lekcyjnych. Rozszerzony program nauczania obejmuje wiedzę o społeczeństwie, geografię , język obcy oraz zajęcia z musztry.

Nowością jest profil artystyczny – to unikalna w skali powiatu propozycja, skierowana do  uzdolnionych młodych ludzi, którzy chcieliby rozwijać swoje talenty plastyczne bądź teatralne. Zależy nam by stworzyć miejsce, gdzie młodzież nie tylko mogłaby z powodzeniem zdawać na maturze przedmiot, jakim jest historia sztuki, ale także uczyła się aktywnego uczestnictwa w kulturze powiatu i kraju. Rozszerzony program nauczania na tym kierunku obejmuje historię sztuki, historię lub język polski. Przedmiotem uzupełniający są zajęcia artystyczne. – mówi dyrektor szkoły Wioletta Januszkiewicz.

Szkoła dba o wszechstronny rozwój ucznia – poza ciekawą ofertą edukacyjną, placówka aktywnie współpracuje z instytucjami pozaszkolnymi oraz specjalistami z różnych dziedzin nauki i sztuki. Szkoła współpracuje z m.in. Komendą Powiatową Policji, z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną, z Politechniką Białostocką, Instytutem Badawczym Leśnictwa, Białowieskim Parkiem Narodowym, Białowieską Stacją Geobotaniczną Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk. W ramach tego uczniowie biorą udział w intersujących prelekcjach, warsztatach– stacjonarnych i wyjazdowych, konkursach czy wykładach poszerzających wiedzę wykraczającą daleko poza program nauczania. Z kolei szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych: rekreacyjno-sportowych, wolontariatu, ambitnej rozrywki, teatralnych, pozwalają na rozwój pasji i talentów. Próbkę swoich artystycznych możliwości ucznowie zaprezentowali w trkacie dni otwartych - podczas krótkiego spektaklu oraz występu kabaretowego. I liceum Ogólnokształcące może poszczycić się także sukcesami uczniów na niwie olimpijskiej i stypendialnej: uczniowie szkoły są laureatami Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendium im. prof. Simony Kossak, przyznawanego przez Zarząd Powiatu Hajnowskiego. Ponadto zajmują lokaty w różnorodnych konkursach i olimpiadach, uzyskują kwalifikację do etapów okręgowych, wojewódzkich, ścisłego finału.

Szkoła realizuje również interesujące programy edukacyjne (m.in. „Trzymaj Formę” – propagujący aktywność fizyczną i racjonalne odżywianie oraz „Znajdź właściwe rozwiązanie”- dotyczący edukacji antytytoniowej, „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość” dot. popularyzacji idei przedsiębiorczości oraz zainteresowanie uczniów tematyką Funduszy Europejskich) i projekty unijne. Dzięki realizacji programu Erasmus + uczniowie szkoły zwiedzają kraje Unii Europejskiej, poznają tamtejsze rynki pracy, szlifują język i nawiązują nowe, międzynarodowe przyjaźnie. Od roku szkolnego 2015/2016 do sierpnia 2017r. szkoła realizuje projekt „Perspektywy zawodowe w Europie – szanse i wyzwania”.  W ramach tego placówka współpracuje ze szkołami w Bolonii (Włochy), Hermannsburgu (Niemcy) i Ede (Holandia). Szkoła bardzo dba o rozwój językowy uczniów – poza projektem w szkole regularnie odbywają warsztaty językowe, organizowane są także wycieczki za granicę. Placówka otwiera uczniów na świat, co procentuje – wychowankowie szkoły studiują na prestiżowych uczelniach w Polsce, nie dość – jeden z absolwentów podjął studia w Wielkiej Brytanii.  W trakcie dnia otwartego gimnazjaliści poznali zalety studiów za granicą.  O możliwości studiowania w UK opowiedział Janusz Dargiewicz - członek organizacji „Studia w Anglii – Centrum Informacji w Polsce” z Warszawy.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce to szkoła dla ludzi ciekawych świata, dla ludzi z pasją, którzy chcą wiedzieć więcej. Rekrutacja trwa.  Więcej na: http://zsohajnowka.pl/

Katarzyna Miszczuk

PS. Redakcja dziękuje dyrekcji za pomoc w powstaniu niniejszego teksu!

dzień otwarty

dzień otwarty

dzień otwarty

dzień otwarty

dzień otwarty

dzień otwarty

dzień otwarty

dzień otwarty

dzień otwarty

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi