Białorus to dobry kierunek – dzień otwarty w II LO z DNJB w Hajnówce

Kategoria: Oświata

 Rekrutacja do szkół ruszyła. Przed uczniami trudny wybór placówki, w której rozpoczną nowy etap w swojej edukacji. By ułatwić podjęcie decyzji szkoły organizują dni otwarte promujące swoją ofertę edukacyjną.  16 marca 2017r. przyszły licealista mógł poznać od podszewki Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce.

Szkołę odwiedziły zorganizowane grupy z placówek z terenu powiatu hajnowskiego.

Dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych przygotowano wiele atrakcji – na początek prezentację przedstawiającą ofertę kształcenia. „Białorus”  to nowoczesna szkoła, oferująca innowacyjny  model kształcenia, oparty na indywidualnych preferencjach ucznia: składając papiery aplikant nie dokonuje wyboru pomiędzy poszczególnymi profilami klas (typu humanistyczna, matematyczna itp.), ale sam je tworzy. Odbywa się to poprzez wskazanie trzech przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym – do wyboru m.in. język polski, biologia, matematyka, geografia, fizyka, informatyka oraz języki – Zespół Szkół  z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce to jedyna placówka w powiecie oferująca naukę języka francuskiego. My tworzymy różne grupy międzyoddziałowe, żeby uczeń uczył się tego czego chce. Nie przepisujemy koniecznie np. rozszerzonej biologii z chemią czy koniecznie matematyki z fizyką, ponieważ są tacy uczniowie, którzy chcą się uczyć matematyki z biologią, fizyki z chemią, jeszcze  inni- polskiego z chemią, nawet takie są skojarzania przedmiotów. Niewiele lekcji jest w systemie oddziałowym jako oddział, jako klasa – w pierwszym semestrze organizowane są te przedmioty, które kończą się wcześniej, później – w systemie klasowym odbywają się lekcje języka białoruskiego, godzina wychowawcza. Przedmioty rozszerzone to są zajęcia międzyoddziałowe, w grupach. – tłumaczy z-ca dyrektora Nina Łukasik. Ponadto, w przyszłym roku szkolnym w II LO z Dodatkową Nauką Języka  Białoruskiego w Hajnówce planowane jest utworzenie klasy sportowej o profilu PIŁKA SIATKOWA dla dziewcząt i chłopców. Specyfika szkoły zakłada obowiązkową naukę języka białoruskiego; nie jest to język trudny, nauka obejmuje 3 godziny tygodniowo. Ponadto, te osoby które dopiero zaczynają przygodę z językiem, w pierwszym semestrze traktowani są ulgowo.

Poza ofertą edukacyjną, szkoła ma przyszłym adeptom wiele do zaoferowania: to nowoczesna placówka kształcąca na bardzo wysokim poziomie. Potwierdzają to nie tylko statystyki  wyników maturalnych i gimnazjalnych, które wysokością dorównują, a w przypadku  niektórych przedmiotów nawet przewyższają średnią krajową, ale także sukcesy na niwie olimpijskiej. „Białorus” to prawdziwa kuźnia talentów. Uczniowie od lat uczestniczą w olimpiadach przedmiotowych i zajmują wysokie miejsca – są laureatami i zdobywcami miejsc na podium. Szkoła może poszczycić się dużą liczbą finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych, olimpiad a także liczbą stypendystów m.in. Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego, Stypendium im. Prof. Simony Kossak przyznawanego przez Zarząd Powiatu Hajnowskiego (ze wszystkich szkół prowadzonych przez powiat, które objęte są programem stypendialnym szkoła ma największą liczbę stypendystów). W ubiegłym roku, w ogólnopolskim konkursie filmowym „Postaw na Słońce” nasi uczniowie zajęli pierwsze miejsce. Ponadto, w zeszłym roku w Olimpiadzie języka białoruskiego mieliśmy 1 laureata i 9 finalistów, w Olimpiadzie Prawosławnej Wiedzy Religijnej –trzech finalistów, w ogólnopolskiej Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia - laureata, a w Podlaskiej Olimpiadzie Wiedzy Biologicznej mieliśmy laureata i pięciu finalistów. Zajęliśmy ponadto  II miejsce w wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o HIV. Z kolei w tym roku jeden z naszych uczniów dostał się do centralnego etapu Olimpiady języka niemieckiego. Bierzemy także udział w konkursie organizowanym przez Politechnikę Białostocką w konkursie Matematyka Stosowana – najlepsi mają dostać się ma studia z pominięciem rekrutacji. Sześciu naszych uczniów przeszło do etapu kolejnego – opowiada Nina Łukasik. Sukcesy szkoły na niwie konkursowej procentują - szkoła znalazła się w gronie laureatów rankingu Najlepsze Szkoły  Województwa Podlaskiego 2017. ZS z DNJB  w Hajnówce ulokowany został w gronie Najlepszych Szkół wg stypendiów edukacyjnych Zarządu Województwa Podlaskiego (miejsce 21) oraz Najlepszych Szkół w Ogólnopolskiej  Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej (miejsce 6). Z kolei w ogólnopolskim Rankingu Szkół Olimpijskich 2017, organizowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy  placówka ulokowała się w pierwszej setce (39 miejsce). Na tym nie koniec – szkoła może poszczycić się także tytułem „Brązowej Szkoły 2017″  w ogólnopolskim Rankingu Liceów –  także przygotowywanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Już sama obecność w rankingach to olbrzymi sukces szkoły, stanowi potwierdzenie jakości kształcenia.

Sukcesy uczniów są możliwie dzięki wsparciu dobrze wykwalifikowanej kadry  pedagogicznej, możliwości nauki w nowocześnie wyposażonych salach (internet, tablice interaktywne, rzutnik oraz TV) oraz wdrożeniu autorskiego programu indywidualnego wsparcia uczniów przygotowujących się do konkursów. Uczeń, który przygotowuje się do olimpiady może liczyć na pomoc i wyrozumiałość nauczycieli. Ale że nie samą nauką człowiek żyje (a już z pewnością młody człowiek :P) to placówka kładzie nacisk na wszechstronny rozwój ucznia, w tym indywidualnych zainteresowań. Artyści, aktywiści, sportowcy, literaci, plastycy, pasjonaci danej dziedziny nauki – szkoła stwarza możliwości rozwoju dla każdego. Przy szkole funkcjonuje m.in. wokalny Zespół Zniczka, Szkolny Klub Wolontariusza, Zespół Teatralny „Drama”, Szkolne Koło PCK, koło pisania ikon, sekcje sportowe: piłki siatkowej, tenisa, aerobiku, piłki koszykowej, basenu (w ramach zajęć wf-u uczniowie bezpłatnie korzystają z zajęć na pływalni). Szkoła ma także dostęp do boiska Orlik i lodowiska. Bardzo ciekawie przedstawia się również bogata oferta zajęć pozalekcyjnych: przedmiotowych, sportowych czy artystycznych. Ostatnim osiągnięciem uczniów jest spot promujący szkołę stworzony przez grupę „Fantastyczni Fizycy Filmowi”. Zobacz:

Na tym nie koniec atutów placówki - szkoła organizuje również wiele imprez edukacyjno – kulturalnych i sportowych, wspierających rozwój talentów oraz popularyzujących kulturę i wiedzę o regionie i kraju wśród swoich uczniów m.in. Konkurs Gawędy Białoruskiej. Piknik z Białorusem, Biesiada z Panem Tadeuszem, Dzień Kupały. Szkoła organizuje ponadto wyjścia do muzeów, wyjazdy do Opery i Filharmonii Podlaskiej.  Z kolei liczne wycieczki krajowe i zagraniczne (m.in. coroczne wyjazdy na Białoruś, Zielona Szkoła w krajach Unii Europejskiej) pozwalają zdobyć wiedzę o świecie.  Ponadto szkoła we współpracy z szeregiem instytucji i uczelni współorganizuje liczne prelekcje i wykłady, mające na celu poszerzenie wiedzy uczniów: Współpracujemy z instytucjami naukowymi – tymi najbliższymi czyli z Białowieskim Parkiem Narodowym, z Instytutem Biologii Ssaków PAN  w Białowieży , ale też jeździmy na warsztaty i ćwiczenia, które są organizowane w terenie w porozumieniu z Politechniką Białostocką, z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, z Uniwersytetem w Białymstoku, z Uniwersytetem Warszawskim - to są uczelnie, do których jeździmy na zajęcia – mówi z-ca dyrektora Nina Łukasik.

Na tym nie koniec atutów II LO z DNJB: szkoła wprowadza innowacyjne programy ukierunkowane na wsparcie młodzieży. Placówka rozpoczęła realizację projektu „Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce akademią rozwoju kompetencji kluczowych” . To projekt współfinansowany ze środków unijnych, ma na celu podniesienie umiejętności, kompetencji zawodowych i intelektualnych uczniów: Uczniowie będą mogli wziąć udział w zajęciach wyrównawczych i rozwijających umiejętności z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki, języka angielskiego. Ponadto w ramach współpracy z ośrodkami akademickimi uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach na uczelniach wyższych, bo takie będą organizowane w następnym roku szkolnym. Ponadto projekt zakłada grupowe i indywidulane zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Zajęcia poprowadzą specjaliści z Białegostoku. Będą też prowadzone zajęcia z techniki szybkiego czytania. – mówi Nina Łukasik.

Rolą liceum jest przygotowanie ucznia do najważniejszego egzaminu w życiu – egzaminu maturalnego. O tym, że II LO z DNJB robi to w sposób umiejętny, świadczą indywidualne sukcesy uczniów jak też obecność samej szkoły w prestiżowych rankingach. Ale „Białorus” to szkoła, która swoją działalnością robi dużo więcej – wspiera ucznia nie tylko w procesie przyswajania wiedzy, ale także pozwala rozwijać pasje i zainteresowania, otwiera go na świat, ażeby ten świadomie dokonał trafnych wyborów w zakresie przyszłej kariery zawodowej. Odpowiedni wybór szkoły na etapie liceum to pierwszy krok do przyszłego sukcesu. Rekrutacja trwa. Więcej informacji na stronie: http://bialorushajnowka.pl/

Katarzyna Miszczuk

PS. Redakcja składa dyrekcji serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu niniejszego tekstu!

dzień otwarty

dzień otwarty

dzień otwarty

dzień otwarty

dzień otwarty

dzień otwarty

dzień otwarty

dzień otwarty

dzień otwarty

dzień otwarty

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi