Otrzymałeś wypowiedzenie umowy? Skorzystaj z pomocy!

Kategoria: Ogłoszenia

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:

  • są na wypowiedzeniu, zagrożone zwolnieniem lub straciły pracę z przyczyn niezależnych od siebie w przeciągu 6 miesięcy
  • zamieszkują woj. podlaskie

Zapewniamy bezpłatne wsparcie i korzyści typu:

  • ukończenie szkolenia zgodnie z preferencjami i zainteresowaniami uczestnika
  • stypendium szkoleniowe wypłacane za każdą godzinę udziału w szkoleniu w wysokości 5,00 zł
  •  udział w płatnym stażu zawodowym zgodnie z profilem ukończonego szkolenia
  • zwrot kosztów dojazdu na różne formy wsparcia

Zapisy i informacje:
Ośrodek ZDZ w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52
Tel. 85 682 24 85

pomagamy zawalnianym