Do 30 marca przyjmowane są wnioski na mikrodotacje w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Kategoria: fundusze unijne

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji – II edycja wraz z Łomżyńskim Forum Samorządowym ogłasza nabór na mikrodotację w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji – II edycja”. Wsparcie przeznaczone jest dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego.

Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Kto może wnioskować?

Młode organizacje – organizacje w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które zostały wpisane do KRS nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, a ich roczny za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł

Grupy nieformalne – to jest nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, nie posiadające osobowości prawnej

Grupy samopomocowe – to jest zespół osób, którego aktywne działania skierowane są na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków

 

Zasięg funduszu cały obszar województwa podlaskiego, w szczególności tzw. „białe plamy” województwa, tzn.:

- region wysokomazowiecki: miasto, gmina, powiat Wysokie Mazowieckie, gmina Czyżew, gmina Sokoły

- region kolneński: gmina Kolno, gmina Turośń

- region grajewski: miasto Grajewo, miasto Szczuczyn

- region łomżyński: gmina, powiat Łomża, miasto Jedwabne, gmina Śniadowo, gmina Zbójna, gmina Przytuły

 

Wysokość mikrodotacji:

Minimum – 1000 zł

Maksimum – 5000 zł

na projekty mieszczące się w sferach pożytku publicznego wskazanych w art. 4 UoDPPioW

 

szczegóły oraz dokumenty do pobrania na stronie: http://www.fir.org.pl/?f=FIO

 

 

Biuro projektu:

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

ul. Brukowa 28 lok 4, tel./fax: 85 675 00 17, tel. 509 198 202, e-mail: fio@fir.org.pl

oddział Łomża:

ul. Farna 1, 18–400 Łomża 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi