Odbyły się Targi Edukacyjno – Zawodowe - sprawdź oferty pracy w regionie!

Kategoria: Informacje prasowe

6 kwietnia 2017r. w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce odbyły się II Targi Edukacyjno – Zawodowe pod hasłem "Twoja kariera w Twoich rękach”. Inicjatorami przedsięwzięcia było Młodzieżowe Centrum Kariery w Hajnówce oraz Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce. Przedsięwzięcie odbyło się w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce. Patronat honorowy na targami objęli Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk oraz Burmistrz Miasta Hajnówka. Wszystkich uczestników targów powitali Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku Agnieszka Jankiewicz oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce Marek Roszczenko. Targi oficjalnie otworzył Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku Adam Krzysztof Romatowski. Głos zabrał także Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Janina Mironowicz.

W oficjalnym otwarciu targów udział wzięli także zaproszeni goście: przedstawiciele samorządów, dyrektorzy jednostek organizacyjnych i instytucji, przedstawiciele służb mundurowych oraz adresaci przedsięwzięcia - młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby poszukujące pracy. Udział w targach stanowił okazję do rozmowy – z przedsiębiorcami czy doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy, przejrzenia aktualnych ofert pracy oraz szkoleń, a być może także do znalezienia pracy. Zwłaszcza, że ciekawych ofert nie brakowało.

Praca szuka człowieka

W przedsięwzięciu wzięło udział ponad dwudziestu wystawców, m.in. pracodawcy, przedstawiciele szkół wyższych i policealnych, instytucje rynku pracy działające na rzecz młodzieży i osób bezrobotnych. Przedsiębiorcy przyjechali z konkretnymi ofertami. Poszukujemy pracowników, którzy są gotowi i chętni do pracy. Szukamy pracowników produkcyjnych, spawaczy, frezerów, operatorów maszyn sterowanych numerycznie, poszukujemy także specjalistów do spraw eksportu z biegłą znajomością języków obcych oraz wysoko wyspecjalizowaną kadrę techniczną. Szukamy osób, które chcą pracować, mają odpowiednie kwalifikacje – mówi Kinga Malinowska, specjalista do spraw rekrutacji z firmy Pronar w Narwi – Wiek nie ma znaczenia. Jesteśmy firmą, która daje szansę absolwentom bez doświadczenia. Proces rekrutacji jest bardzo prosty, należy przesłać swoje CV, a jeśli mówimy o absolwencie, który nie posiada doświadczenia zawodowego, bardzo ważny jest list motywacyjny. Ja się z taką osobą kontaktuję, umawiamy się na spotkanie w głównej siedzibie w Narwi, tam to spotkanie jest przeprowadzane w gronie osób decyzyjnych i bardzo szybko po takiej rozmowie jesteśmy w stanie stwierdzić czy możemy zaoferować dane stanowisko. Firma rozwija się bardzo szybko otwieramy nowe zakłady produkcyjne, rozbudowujemy te, które już istnieją. Mamy nową halę w Siemiatyczach, nową w Narewce, otwieramy nową halę w Hajnówce. Do wszystkich zakładów produkcyjnych poszukujemy pracowników. Na każdym stanowisku oferujemy przeszkolenie, jesteśmy w stanie każdego specjalizować. Pronar jest jedną z firm która może się pochwalić wysokimi zarobkami. Żeby dobrze, pracować i się rozwijać, żeby dobrze zarabiać nie trzeba daleko jechać. Więcej informacji o możliwości pracy w Pronarze na stronie: http://pronar.pl/praca/. Z kolei Fabryka Mebli Forte S.A poszukuje elektromechaników, automatyków, pracowników produkcji, operatorów wózka widłowego, inspektora BHP, a ponadto kadry kierowniczej – wolne są etaty mistrza zmiany, kierownika zmiany, inspektora jakości. CV należy wysłać w formie elektronicznej na adres mailowy: rektutacja@forte.com.pl. Szansę na zalezienie pracy mają także specjaliści robót wykończeniowych z obszaru branży budowlanej: glazurnicy, szpachlarze – malarze, stolarze, tapeciarze – tych poszukuje firma UNIHOUSE, Oddział UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim, zajmującym się produkcją domów modułowych. Przedsiębiorstwo oferuje umowę o pracę, bogaty pakiet socjalny, możliwość stałego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji (m.in. dofinansowanie studiów inżynierskich i możliwość awansu na stanowisko inżyniera produkcji), możliwość wyjazdu na budowy zagraniczne, a w razie potrzeby - transport firmowy z Hajnówki.  Ponadto firma poszukuje inżynierów i majstrów produkcji, inżyniera/ kierownika robót nawierzchniowych czy asystenta Technicznego w Dziale Badań i Rozwoju. Więcej informacji o wolnych etatach: http://unibep.pl/kariera/oferty-pracy.html. Pracowników ze znajomością branży budowlanej poszukuje też firma CENTRO-MET w Hajnówce: Szukamy pracowników do sprzedaży materiałów budowlanych. Dobrze by było, gdyby pracownik miał doświadczenie w obsłudze kasy fiskalnej. Znajomość branży także jest mile widziana, ale nie jest to warunek konieczny. Wszystkiego da się nauczyć, potrzebne są tylko chęci do pracy. Poszukujemy także osoby do obsługi portalu internetowego związanego ze sprzedażą on-line.– mówi Magdalena Kicel z CENTRO-MET. Sprzedawców, przy czym w branży spożywczej, poszukuje także Polska Sieć Sklepów Arhelan z sidzibą w Bielsku Podlaskim. Dla odwiedzającej stoisko młodzieży szczególnie atrakcyjna okazała się możliwość pracy w sezonie letnim. Kilkanaście osób już w trakcie targów zdecydowało się wypełnić wnioski aplikacyjne. Więcej ofert pracy w Arhelanie tutaj: http://www.arhelan.com.pl/index.php?ToDo=praca/241.

Oferty pracy zaprezentowali także: Przedsiębiorstwo SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców, Mrs.Sporty Hajnówka a także GRYFSKAND.

W trakcie targów prezentowali się nie tylko przedsiębiorcy oraz agencje pracy - wszyscy zainteresowani pracą w służbach mundurowych mogli skonsultować warunki rekrutacji w rozmowie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. O pracy w sektorze administracji publicznej opowiadali z kolei pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wsparcie bezrobotnych

Uczestnicy targów mogli również zasięgnąć porady doradcy zawodowego - stoisko Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce cieszyło się dużym zainteresowaniem. Zwłaszcza, że placówka ma wiele do zaoferowania – poza działaniem z zakresu usług rynku pracy (tj. szkolenia, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy), PUP wspiera bezrobotnych w zdobyciu doświadczenia zawodowego oraz w wejściu na rynek pracy. W katalogu form przeciwdziałania bezrobociu znajdują się staże, bony stażowe, prace interwencyjne, roboty publiczne, bony na zasiedlenie, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. By zwiększyć pulę funduszy na pomoc bezrobotnym, PUP aktywnie pozyskuje środki z programów krajowych i unijnych. Placówka realizuje szereg projektów. O tym więcej tutaj.

Oferty pracy zgromadzone w swojej bazie zaprezentowało także Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Hajnówce- wspomagające ludzi młodych na lokalnym rynku pracy: Młodzieżowe Centrum Kariery w Hajnówce zajmuje się pośrednictwem pracy, doradztwem zawodowym oraz organizacją szkoleń zawodowych. Wszystkie zajęcia są bezpłatne, każda osoba, która do nas przychodzi może liczyć na kompleksowe wsparcie czyli przechodzi ścieżkę: pośrednik pracy, doradca i na końcu specjalista do spraw rozwoju zawodowego. Doradca może zrobić indywidulany plan działania, pomoże  stworzyć dokumenty aplikacyjne. Dalej jest pośrednik pracy, który kieruje do pracodawcy bądź na szkolenie zawodowe. Współpracujemy z hajnowskimi pracodawcami – z Zakładami Maszynowymi HAMECH,  z firmą Forte – tutaj nasi beneficjenci odbywali staże zawodowe, z Pronarem, jak również z branżą spożywczą. W zależności od projektu – staże mogą być trzymiesięczne i półroczne. Efektywność jest bardzo duża – mówi Marzena Tichoniuk, pośrednik pracy w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Hajnówce.

Organizujemy kursy zawodowe np. obsługa wózków jezdniowych, operator obrabiarek CNC. Kontaktujemy się z hajnowskimi pracodawcami i dowiadujemy się jakie jest zapotrzebowanie na rynku i pod tym kątem organizujemy kurs – dodaje Emilia Garustowicz, sp.ds rozwoju zawodowego w MCK w Hajnówce.

Edukacja – solidne wykształcenie gwarancją pracy

Prezentacja ofert rynku pracy była jedną z części targów. Ponieważ dobry start w życie zawodowe jest w dużej mierze uzależniony od obranej ścieżki edukacyjnej, z myślą o  młodzieży swoje oferty kształcenia zaprezentowały szkoły wyższe i policealne. Młodzież mogła bezpośrednio porozmawiać z przedstawicielami szkół, zapoznać się z dostępnymi kierunkami studiów.

Kompleksowa oferta edukacyjno – zawodowa zaprezentowana w trakcie targów z pewnością ułatwi podjęcie decyzji co do dalszej ścieżki zawodowej. O tym, że organizację targów można uznać za udaną świadczy frekwencja zarówno wśród młodzieży ze szkół z terenu powiatu hajnowskiego, jak też mieszkańców. Duże zainteresowanie ze strony przedsiębiorców oraz mieszkańców sprawiło, że organizatorzy planują kolejną edycję targów w przyszłości.

Katarzyna Miszczuk

fot. Emilia Garustowicz – sp.ds rozwoju zawodowego w MCK w Hajnówce, Anna Gryko – doradca zawodowy MCIZ w Białymstoku, Katarzyna Miszczuk- Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Materiały Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Podlaskiej Komendy Wojewódzkiej Ochotniczych Hufców Pracy:

Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicą

Dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Podlaskiej Komendy Wojewódzkiej Ochotniczych Hufców Pracy

Praca za granicą

Przedsiębiorczość - Twoja firma

Zmiana ścieżki zawodowej

Oficjalne otwarcie targów. Od lewej: Adam Krzysztof Romatowski – Wojewódzki Komendant PWK OHP w Białymstoku, Agnieszka Jankiewicz – Dyrektor CEiPM w Białymstoku, Marek Roszczenko – Dyrektor PUP w Hajnówce, Tomasz Tichoniuk – Dyrektor Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce”.

Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

w trakcie targów

w trakcie targów

w trakcie targów

w trakcie targów

w trakcie targów

w trakcie targów

w trakcie targów

w trakcie targów

w trakcie targów

w trakcie targów

w trakcie targów

w trakcie targów

w trakcie targów

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

Hajnowski Dom Kultury ogłasza  XI PRZEGLĄD NA HAFT I KORONKĘ – Powiatu Hajnowskiego 2018

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Spotkajmy się na ławeczce – czyli promocja książki, 16.03.2018

                     Więcej zapowiedzi