Kultura od nowa - inicjatywy lokalne w Hajnówce

Kategoria: Kultura

Hajnowski Dom Kultury rozpoczął realizację projektu „Kultura od nowa - inicjatywy lokalne w Hajnówce" dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017".

Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy mającej na celu odkrycie potrzeb lokalnej społeczności w obszarze kultury, rozpoznanie potencjalnych zasobów oraz wyłonienie lokalnych liderów. Na przełomie maja i czerwca ogłoszony zostanie konkurs na inicjatywy kulturalne mieszkańców Hajnówki. Kwota dofinansowania na realizację 3 - 7 inicjatyw lokalnych to łącznie 22 000 złotych.

Barbara Sadowska

plakat