Polsko - niemiecki projekt „Zasobooszczędny rozwój regionalny na Podlasiu”

Kategoria: współpraca parterska

Polsko - niemiecki projekt „Zasobooszczędny rozwój regionalny na Podlasiu”

Partnerzy projektu: Fundacja Euronatur

                                Stowarzyszenie Energievision Frankenwald e.V.

                                Powiat Hajnowski

 

LOGO Stowarzyszenia Energievision Frankenwald e.V. Logo Stowarzyszenia Energievision Frankenwald e.V. bez_tytulu_22.jpgEronatur - logo

Głównym celem projektu jest opracowanie "Planu energetycznego, zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego", który ma być podstawą do podejmowania decyzji samorządów w zakresie wdrażania inwestycji na bazie odnawialnych źródeł energii i ubiegania się o ich dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych.

KALENDARIUM:

 

Wizyta studyjna w Bawarii 16-19.11.2015 r.

 

Wizyta studyjna miała na celu pokazanie sprawdzonych metod pozyskiwania energii z elektrowni wiatrowych, ciepłowni na zrębki, biogazowni i ogniw fotowoltaicznych na miejscu. Uczestnicy odwiedzili również Rolniczy Ośrodek Szkoleniowy w Bayreuth, który kształci młodzież na kierunkach rolniczych i ogrodniczym oraz prowadzi różnorodne  kursy dokształcające dla rolników.

 

Termografia budynków komunalnych 07.12. – 09.12.2015

Przeprowadzono badanie termograficzne wytypowanych przez wójtów budynków komunalnych w gminach Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka, Białowieża, Kleszczele i Dubicze Cerkiewne. badane miało na celu ocenę budynków pod względem strat ciepła

 

Spotkanie 12.07.2016 r.

Przedstawienie burmistrzom i wójtom celów projektu „Zasobooszczędny rozwój regionalny na Podlasiu” i przebiegu działań projektowych na obszarze Powiatu Hajnowskiego. Dyskusja na temat oczekiwań władz lokalnych odnośnie  "Planu energetycznego, zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego".  

 

Spotkanie 20.09.2016 r.

Omówienie części składowych "Planu energetycznego, zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego"  na podstawie przykładów praktycznych zastosowanych w innych regionach. Ogólne oszacowanie potencjału odnawialnych źródeł energii  i pozytywnych konsekwencji dla gospodarczego wzmocnienia regionu.

 

Spotkanie 10 - 13.10.2016 r.

Wizja lokalna w budynkach użyteczności publicznej, m.in. szkołach, urzędach gmin, oczyszczalniach ścieków, wodociągach, świetlicach wiejskich pod kątem zastosowania w nich rozwiązań gwarantujących oszczędności energetyczne. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość zastosowania odnawialnych źródeł energii - instalacji solarnych i fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, które w znaczący sposób mogłyby pokryć zapotrzebowanie własne na energię i obniżyć koszty użytkowania budynków.

 

Wizyta studyjna w Bawarii 07-10.11.2016

Celem wyjazdu było poznanie doświadczeń niemieckich w zakresie zastosowania różnych źródeł energii odnawialnych w powiecie Hof. Uczestnicy wyjazdu obejrzeli Zakład przefermentowywania odpadów biologicznych Hochfranken i Centrum energii biologicznej do produkcji gazu z odpadów biologicznych w powiatach Hof i Wunsiedel oraz zwiedzili firmę Delsana zajmującą się oświetleniem ulic. Ponadto spotkali się z przedstawicielami gmin Gattendorf i Stammbach oraz pełnomocnikeiem ds. energii Powiatu w Hof

 

Listopad 2016 - luty 2017

Zebranie szczegółowych danych ankietowych z wszystkich gmin Powiatu Hajnowskiego dotyczących m.in. utrzymania i stanu technicznego nieruchomości komunalnych, stosowanych systemów grzewczych, oczyszczalni ścieków itp.  w celu przeprowadzenia analiz energetycznych i sprecyzowania konkretnych rozwiązań i innowacji.

 

 Wizyta 13  - 15.02.2017 r.

Odbyła się wizyta przedstawiciela Energievision Frankenwald e. V. w gminach Białowieża i Kleszczele - przedstawienie kalkulacji opłacalności zastosowania instalacji fotowoltaicznych i zbiorczej sieci ciepłowniczej na zrębki w mieście Kleszczele.

 

Spotkanie 06 - 08.03.2017 r.

Omówienie możliwości współpracy Fundacji EuroNatur  z dyrektor Euroregionu Puszcza Białowieska na Białorusi Zoją Mieczkowską.

Spotkanie z Burmistrzem Miasta Hajnówka, Wójtem Gminy Narewka  i kierownikami miejskich jednostek budżetowych na temat propozycji dla sieci ciepłowniczej.

Wizyta w firmie Pronar i rozmowa z Prezesem Pronaru p. Martyniukiem na temat sporządzenia kalkulacji opłacalności odnawialnych źródeł energii w firmie.

Spotkanie z przedstawicielami Polskiej Grupy Biogazowej S.A. p. Bogdanem Rybaczewskim - Członkiem Zarządu i  Dyrektorem Generalnym Izby Gospodarczej OZE. p. Michałem Ćwil na temat współpracy ze stroną niemiecką.

Wizyta studyjna 04-07.04.2017 r.

Odbyła się wizyta Burmistrza Miasta Hajnówka i dyrektorów jednostek Urzędu Miasta Hajnówka do Bawarii w celu poznania doświadczeń niemieckich na miejscu - zwiedzanie Zakładu utylizacji odpadów organicznych Hochfranken w Rehau, komunalnej oczyszczalni ścieków Abwasserverband Selbitztal z komorą fermentacyjną do produkcji gazu metanowego i przekształceniu w elektrociepłowni na prąd i ciepło, Zakładu Kompostowniczego Solg, biogazowni, Przedsiębiorstwa Miejskiego w Wunsiedel.

Spotkanie 19-21.04.2017 r.

Rozmowy na temat możliwości przekształcenia sieci ciepłowniczej w Hajnówce na zrębki drewniane.

Spotkanie 11- 14.07.2017 r.

Spotkanie w Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na temat możliwości współpracy w ramach projektu realizowanego w naszym regionie. Poznanie Puszczy Białowieskiej po stronie białoruskiej.

Spotkanie 22-24.08.2017

W dniach 22-24.08.2017 r. odbyło się kolejne spotkanie robocze w ramach polsko - niemieckiego projektu "Zasobooszczędny rozwój regionalny na Podlasiu".  Czytaj więcej

Atlas solarny

Gminny Managament Energetyczny

Kalkulator dla fotowoltaiki 10 - 40 kW

Kalkulator dla fotowoltaiki do 10 kW

Wizyta w Bawarii 9-13.10.2017 r.

W dniach 9-13.10.2017 r. odbyła się w ramach realizowanego przez Powiat Hajnowski z Fundacją EuroNatur (Niemcy) projektu pn. "Zasobooszczędny rozwój regionalny na Podlasiu"  kolejna wizyta robocza przedstawicieli samorządów Powiatu Hajnowskiego  do Bawarii. Czytaj więcej