Dlaczego warto czytać ulotki leków czyli Twoje bezpieczeństwo

Kategoria: Zdrowie

Czytaj ulotki leków!

Ulotka powinna zawierać:

 • Skład (substancje wchodzące w skład leku).
 • Wskazania (kiedy lek zastosować).
 • Dawkowanie (kiedy i w jaki sposób przyjmować lek).
 • Przeciwwskazania (kiedy leku nie brać).
 • Interakcje (z jakimi innymi lekami nie można stosować leku).
 • Ostrzeżenia (kiedy szczególnie trzeba uważać przyjmując lek).
 • Działania niepożądane (jakie działania - poza oczekiwanymi leczniczymi - mogą wystąpić po użyciu leku).
 • Warunki przechowywania (jak i gdzie przechowywać lek).
 • Podmiot odpowiedzialny (nazwa i dane kontaktowe producenta leku).

Pamiętaj!

 • Nie odstępuj Twojego leku nikomu - nawet jeżeli ten ktoś ma identyczne objawy jak Twoje.
 • Sprawdź datę przydatności leku do użycia, umieszczoną na opakowaniu. Nie przekładaj leku do innych opakowań, nie wyrzucaj ulotki.
 • Zadbaj, by leki stosowane przez domowników nie były dostępne dla dzieci.
 • Długość leczenia i dawkowanie leku są dokładnie określone przez lekarza.
 • W przypadku leków dostępnych bez recepty stosuj się do zaleceń farmaceuty i informacji zawartych w ulotce.
 • Noś przy sobie listę leków, które stosujesz. Pokazuj ją lekarzowi podczas każdej wizyty i w aptece przy zakupie leków. Taki spis ułatwi także pracę ratowników w sytuacjach nagłych.

ZGŁASZAJ DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE!

Obserwuj jak reagujesz na przyjmowane leki. Jeżeli wystąpią działania inne niż lecznicze,
skontaktuj się z lekarzem. Informacje o takich działaniach możesz zgłosić także farmaceucie, Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub producentowi leku. Przyczyni się to do uzupełnienia i aktualizacji wiedzy o leku.

Ulotki niektórych leków są oznakowane symbolem czarnego odwróconego trójkąta. Nie jest to powód do niepokoju. Czarny trójkąt oznacza, że w sposób szczególnie staranny i intensywny
zbiera się dane o tych lekach.

Do pobrania:

ULOTKA

cyt. za www.bpp.gov.pl