Rzecznik Praw Pacjenta informuje: Zgłoszenia i zapytania pacjentów dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych podczas pobytu zagranicą