Funkcjonowanie pieczy zastępczej w powiecie hajnowskim