Rzecznik Praw Pacjenta informuje: Zgłoszenia, skargi i wnioski pacjentów dotyczące zaświadczeń lekarskich