Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY