INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA W WYDZIALE FINANSOWO BUDŻETOWYM W STAROSTWIE POWIATOWYM W HAJNÓWCE