Październik chodzi po kraju, cichnie ptactwo w gaju – październikowa Puszcza