Komunikat dotyczący Programu wyrównywania różnic między regionami III – w 2018 roku