HISTORIA SPOŁECZNOŚCI ŻYDOWSKIEJ I JEJ TRAGICZNY HOLOKAUST