„Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” rekrutacja w Hajnówce